do-s2_120

Dorota Niedziałkowska (ur. 1981 r. w Poznaniu) – ukończyła historię sztuki (2005 r.) i polonistkę (2007 r.) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Praca magisterska („Arw” Stanisława Czycza w perspektywie edytorskiej. Jak wydać „dzieło niemożliwe”?) została wyróżniona w VII edycji Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego. Od 2007 r. doktorantka w katedrze Tekstologii i Edytorstwa, przygotowuje literaturoznawczą pracę o pisarstwie Czycza.

 

Wybrane publikacje:

1. „Dialog z Witkacym” w Akademii Teatralnej, „Akcent” 2005, nr 3, s. 171-175.

S. Czycz, ArwListy, podała do druku D. Niedziałkowska, „Twórczość” 2006, nr 10, s. 93-112.

2. Pasmo ikonograficzne „Arwa” Stanisława Czycza w aspekcie edytorskim, [w:] W kręgu sztuki edytorskiej. Materiały z III Ogólnopolskich Warsztatów Młodych Edytorów Kazimierz Dolny, 18-20 listopada 2005, red. D. Gajc, K. Nepelska, Lublin 2006, s. 135-143.

3. S. Czycz, Arw – Proza. Fragmenty, podała do druku D. Niedziałkowska, „Twórczość” 2007, nr 11, s. 86-97.

4. S. Czycz, Arw, oprac. D. Niedziałkowska, D. Pachocki, Kraków 2007. 

5. Twarze dandysa? Autoportrety Stanisława Ignacego Witkiewicza, „Roczniki Humanistyczne” LV 2007, z. 4, s. 183-214.

6. Chciał zapisać równoczesność w jednej linijce. Z Marią i Ryszardem Sadajami rozmawia Dorota Niedziałkowska oraz Pan Staszek. Z Zofią Stojakowska-Staich rozmawia Dorota Niedziałkowska, „Kresy” 2007, nr 72, s. 243-248 i 249-254.

7. „Przekuć rzeczywistość”. Z Witoldem Damasiewiczem o Andrzeju Wróblewskim rozmawia Jacek Waltoś, oprac. D. Niedziałkowska, „Kresy” 2008, nr 4 (76), s. 205-214.

8. S. Czycz, Z teczki Sowizdrzała i Z punktu widzenia…, oprac. D. Niedziałkowska, „Kresy” 2009, nr 3 (79), s. 202-219. 

Autor: Dariusz Pachocki
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2010, godz. 11:26 - Dariusz Pachocki