ADMINISTRACJA
- REJESTRACJA STANU CYWILNEGO

Termin pierwszego zjazdu: 18-20.11.2016 r. - więcej informacji ->TUTAJ

 

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Opis studiów:

 Studia prawnicze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim sięgają początków powstania uczelni, która rozpoczęła swoją działalność w 1918 r. Obecnie w ramach Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji funkcjonują trzy Instytuty: Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Wydział prowadzi studia na czterech kierunkach: prawo, administracja, prawo kanoniczne, europeistyka oraz studia podyplomowe. Na kierunku prawo prowadzone są studia magisterskie i doktoranckie, zarówno w systemie dziennym, jak i zaocznym, natomiast na kierunku administracja prowadzone są studia w systemie dziennym i zaocznym (I stopnia i II stopnia).

 

 

Studia podyplomowe w zakresie administracji – rejestracja stanu cywilnego jako pierwsze w Polsce utworzono w roku akademickim 2008/2009. Inicjatywa ta koresponduje z dążeniem do poprawy jakości rejestracji stanu cywilnego w Polsce. W ten sposób Wydział będący ważnym ośrodkiem naukowym o ugruntowanej już pozycji, znanym w środowisku zajmującym się rejestracją stanu cywilnego m.in. poprzez organizowanie międzynarodowych i krajowych konferencji i licznych szkoleń z tej tematyki (m.in. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Prawo rodzinne w Polsce i w Europie, 12-14 maja 2004; Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Prawo rodzinne w Polsce i na Ukrainie – doświadczenia, zmiany, współpraca, 29-30 maja 2007; Sesja naukowa pt. Prawo rodzinne w dobie przemian. Aktualne problemy dotyczące rejestracji stanu cywilnego, 23 października 2009 poszerza ofertę kształcenia kadr urzędów stanu cywilnego.

Studia stanowią podyplomowe studia administracyjne w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt 5b ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. 2004 r., nr 161, poz. 1688 ze zm.).

Liczba semestrów:

 2 semestry / 190 godzin
Zajęcia będą odbywać się piątek, sobotę i niedzielę - cztery razy w semestrze 

Opłata za semestr:
 1600 zł/semestr
Program studiów:

 Program studiów obejmuje 190 godzin wykładów i konwersatoriów, w tym zajęcia z prawa, administracji, prawa o aktach stanu cywilnego, psychologii, informatyki i analizy autentyczności dokumentów. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego. W gronie wykładowców m.in.:

 • sędziowie,
 • adwokaci,
 • notariusze,
 • pracownicy organów nadzoru,
 • wykładowcy delegowani ze Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP,
 • informatycy wdrażający systemy komputerowe z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
Adresaci:

 Oferta skierowana jest do:

 • kierowników urzędów stanu cywilnego,
 • pracowników urzędów stanu cywilnego,
 • wszystkich urzędników samorządowych działających w strukturze urzędów gmin, organach nadzoru urzędów wojewódzkich,
 • osób chcących podjąć pracę w urzędach stanu cywilnego a także zajmować się problematyką rejestracji stanu cywilnego.

Studia Podyplomowe w Zakresie administracji-rejestracja stanu cywilnego trwają dwa semestry

 • Weryfikacja uczestników odbywa się na podstawie złożonych dokumentów.
 • W Studiach mogą wziąć udział absolwenci studiów magisterskich i licencjackich wszystkich kierunków.
 Dodatkowe informacje:

Noclegi w Lublinie:

 

Hotel Huzar
Adres: Ul. Spadochroniarzy 9
Tel: 81 533 05 36

1 doba w pokoju 2 osobowym 55 zł
1 doba w pokoju 1 osobowym 110 zł

 

Współpraca Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP, www.susc.pl

 


Wyjaśnienie w sprawie wprowadzenia ustawowego wymogu wykształcenia dla osób pełniących funkcję Kierownika usc lub jego zastępcy

 

 

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2016, godz. 15:52 - Magdalena Fara