Zwrot aplikować na stanowisko odczuwam jako kalkę z angielskiego. Czy obecnie uzyskał on już akceptację normatywną? Czym można by go zastąpić?

 

Rzeczywiście, zwrot aplikować na stanowisko jest zapożyczeniem semantycznym z angielskiego i w tym sensie jeszcze nie uzyskał aprobaty normatywnej. Słowniki języka polskiego notują  następujące znaczenia tego czasownika: 'odbywać praktykę prawniczą', 'zdobić tkaninę aplikacją', 'zalecać środek leczniczy'.

Akceptowane w polszczyźnie odpowiedniki omawianego zwrotu to starać się// ubiegać się o stanowisko.  Jednak zakres znaczeniowy wyrazów aplikować i starać się// ubiegać się nie jest identyczny: w semantyce czasownika aplikować wyraźny jest komponent 'składać podanie', który nie pojawia się w jego synonimach. Z tego powodu (kryterium wystarczalności) słowo to ma duże szanse na akceptację. W tym procesie "awansu" dużą rolę może odegrać czynnik uzualny - czasownik aplikować jest przez Polaków coraz częściej używany.

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2013, godz. 10:24 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn