Review of European and Comparative Law
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Al. Racławickie 14

20-950  Lublin

p. C-531
tel. (+48) 81 445-35-31, fax (+48) 81 44-53-729
www.kul.pl/review
e-mail: review[at]kul.pl

 

Redakcja Review of Comparative Law / Editorial Office

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2019, godz. 12:34 - Monika Popek