Prof. dr  Antoni Peretiatkowicz
Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych
1918 – 1919

  

Prof. dr Edward Dubanowicz
Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych
1919 – 1920
 

Prof. dr Leon Waściszakowski
Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych
1919 – 1922, 1924 – 1925

   Prof. dr Roman Longchamps de Berier
Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych
1922 – 1923
 

Prof. dr Stefan Glaser
Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych
1923 – 1924

  Prof. dr Bronisław Bouffałł
Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych
1925 – 1926
 

Prof. dr  Ignacy Czuma
Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych
1926 – 1928, 1944 – 1945

  Prof. dr Ludwik Kazimierz Antoni Górski

Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych
1928 – 1929

 

Ks. prof. dr Jan Wiślicki
Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych
1929 – 1931, 1935 – 1937 

  Ks. prof. dr Antoni Szymański
Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych
1931 – 1933
 

Prof. dr Witold Zenon Krzyżanowski
Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych
1933 – 1935 

  Prof. dr Antoni Deryng
Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych
1937 – 1939
 

Prof. dr hab. Zdzisław Papierkowski
Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych
1939 – 1940, 1945 – 1946 

  Prof. dr hab. Czesław Strzeszewski
Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych
1946 – 1948, 1950 – 1952
 

Prof. dr hab. Henryk Dembiński
Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych
1948-1949

  Prof. dr hab. Leon Halban
Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych
1949
 

Prof. dr hab. Aleksander Kunicki
Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych
1952

  Ks. prof. dr Bronisław Żongołłowicz
Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych
1918 – 1919
 

Ks. prof. dr Józef Florczak
Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych
1919 – 1920

  Ks. prof. dr Antoni Szymański
Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych
1920 – 1921
 

Ks. prof. dr Andrzej Michał Micheletti (Andreas Michael)
Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych
1921 – 1922

  Ks. prof. dr Aleksander Wójcicki
Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych
1922 – 1924
 

Prof. dr Gommar Michiels OFMCap
Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego
1924 – 1928, 1931 – 1935

  Prof. dr Jan Roth SJ
Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego
1928 – 1931, 1935 – 1937
 

Ks. prof. dr Henryk Insadowski
Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego
1937 – 1939, 1945 – 1946

  Bp prof. dr hab. Piotr Kałwa
Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego
1939–1940, 1944–1945, 1946–1950
 

Ks. prof. dr hab. Paweł Pałka
Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego
1950 – 1957

  Bp prof. dr hab. Jan Nowicki
Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego
1957 - 1961
 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Płodzień
Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego
1961 – 1962

   Ks. prof. dr hab. Józef Rybczyk
Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego
1962 – 1974, 1977 – 1978
 

Bp prof. dr hab. Piotr Hemperek
Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego
1974 - 1977

   Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski
Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych
1978 – 1987
 

Ks. prof. dr hab. Henryk Misztal
Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych
1987 – 1989

   Ks. dr hab. Marian Stasiak, prof. KUL
Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego
1989 – 1999
 

Abp dr hab. Andrzej Dzięga, prof. KUL
Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
1999 – 2004

 

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
2004 – 2012

 

   

Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

2012-2016

 

dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

2016-2018

 

 

dr hab. Andrzej Herbet,

prof. KUL

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

od 2018

 

 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2020, godz. 09:43 - Adam Jankowski