Dnia 10 czerwca 2010 odbyło się walne zebranie członków Koła Naukowego studentów Ochrony Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podczas którego wybrano nowy zarząd.

 

Podczas głosowania udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.

W imieniu całego koła dziekuję serdecznie jego członkom, w szczególności naszej prezesowej Renacie Sieńko, za zaangażowanie, i wielkie serce włożone w przewodnictwo nad kołem:)

 

W nowo wybranym zarządzie zasiadają:

  1. Prezes: Weronika Goraj
  2. Wiceprezes: Karolina Będer
  3. Sekretarz: Piotr Olędzki
  4. Skarbnik: Magdalena Malec
  5. Kierownik ds. kultury i turystyki: Feliks Zachwieja

https://www.kul.pl/art_16744.html

 

Wszystkiech zaineteresowanych zapraszamy do współpracy w nowym roku akademickim 2010/2011.

Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2010, godz. 14:50 - Weronika Goraj