Pierwsza umowa o dzieło – co trzeba wiedzieć.

 

Z reguły tego rodzaju sytuacje przeżywają ludzie młodzi, nie posiadający bogatego doświadczenia życiowego.

Kiedy negocjują warunki swojego pierwszego zatrudnienia stają w szranki z reguły z doświadczonym przeciwnikiem. W takich okolicznościach zazwyczaj zwraca się uwagę na najważniejsze zagadnienia – wysokość płacy czy zakres obowiązków, więc łatwo zapomnieć o tym, że niewygodna dla pracownika umowa spowoduje konieczność poszukiwania nowego zatrudnienia w krótkim czasie.

Umowa o dzieło

Kiedy młodzi ludzie szukają pracy, z reguły myślą o umowie o pracę, często jednak przyjmuje się ich na okres próbny w oparciu o umowę o dzieło. Skutkuje to wyższymi zarobkami, gdyż przy tego rodzaju umowach nie nalicza się składek na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne.

Młody pracownik zorientuje się, że niepotrzebnie zgodził się na zatrudnienie w oparciu o umowę o dzieło, kiedy zachoruje i zechce leczyć się na koszt NFZ. Wtedy dowie się, że nie jest ubezpieczony, bo nie opłacał ubezpieczenia zdrowotnego, z braku wcześniejszego zatrudnienia nie może się również ubezpieczyć dobrowolnie. Będzie miał szczęście, jeżeli nie dowie się tego np. po wypadku samochodowym spowodowanym ze swojej winy, kiedy będzie zmuszony ponieść koszty leczenia z własnej kieszeni.

Przykładowo

Przy 2000,- zł wynagrodzenia brutto wynagrodzenie netto przy umowie o pracę wyniesie 1459,48 zł, natomiast przy umowie o dzieło 1712 zł. Jeżeli przy umowie o dzieło zastosujemy stawkę 50% kosztów uzyskania przychodów związaną z charakterem twórczym pracy, wynagrodzenie netto wyniesie 1820 zł.

Osoba zatrudniona w oparciu o umowę o dzieło powinna założyć, że zatrudnienie tego rodzaju to jedynie okres przejściowy. Kontynuacja tego rodzaju współpracy może doprowadzić po wielu latach do znaczącego zmniejszenia emerytury. Umowa o dzieło nie nakłada bowiem na pracodawcę obowiązku rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenia emerytalne czy rentowe. Co więcej, w razie choroby zatrudnionemu nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za czas choroby czy zasiłek chorobowy.

Więcej o podatkach i m.in. PIT-37 tutaj.
Umowa zlecenie - czytaj tutaj.

Autor: Artur M. Brzeziński, PIT.pl

 

źródło artykułu: www.kariera.com.pl

 

 

Autor: Dorota Maj
Ostatnia aktualizacja: 17.08.2010, godz. 14:09 - Dorota Maj