International English Language Testing System (IELTS), to egzamin niezbędny tym, którzy zamierzają studiować lub pracować za granicą. Jest testem poziomującym, niewymagającym od zdającego wstępnej oceny swojego poziomu znajomości języka. W procesach rekrutacyjnych stosują go największe i najbardziej szanowane uniwersytety (m.in. Yale, Harvard, Princeton, Uniwersytet Londyński, MIT, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, College of Europe etc.) oraz pracodawcy (m.in. Coca Cola Inc, Emmerson Direct Communication, Shell International i niektóre oddziały Ernst & Young) na całym świecie. IELTS zyskał sobie ich przychylność swoją unikalna formułą. Instytucje rekrutujące są bowiem w stanie jednym testem przeegzaminować kandydatów będących na różnym poziomie zaawansowania. Dzięki opisowi towarzyszącemu liczbie zdobytych punktów mogą wybrać tych, którzy najbardziej pasują do profilu studiów lub stanowiska.

Obecnie test uznaje ponad 6 tys. instytucji edukacyjnych i zawodowych na całym świecie a ich liczba stale rośnie.

W Polsce IELTS dostępny jest średnio dwa razy w miesiącu, w 7 największych miastach: Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.britishcouncil.org/poland-ielts.htm

Autor: Tomasz Flis
Ostatnia aktualizacja: 17.08.2010, godz. 22:55 - Tomasz Flis