LAUREACI IX EDYCJI

KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

 

prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2009/10
(obronione w 2009 r.)

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

 

Anna Cynarska, Językowy obraz świata w XVI-wiecznych tekstach literackich (M. Reja, S. Orzechowskiego, Ł. Górnickiego)
Promotor: prof. dra hab. Bogusław Dunaj
Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Omówienie pracy

 

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

 

Miłosz Kłobukowski, Archetyp ofiary w literaturze polskiego romantyzmu
Promotor: dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak, prof. UMK
Recenzent: prof. dr hab. Janusz Skuczyński
Jednostka zgłaszająca: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Omówienie pracy

 

 

FINALIŚCI IX EDYCJI
KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

 

prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2009/10
(obronione w 2009 r.)

 


KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

1. Wojciech Ryczek, Rhetorica christiana. Teoria wymowy kościelnej Stanisława Sokołowskiego - PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Borowski
Recenzent: dr hab. Elwira Buszewicz
Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

2. Karolina Modrykamień, „Prawda widzenia” w poezji i sztuce typografii. Apollinaire, Przyboś, Strzemiński - PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: prof. dr hab. Danuta Ulicka
Recenzenci: dr hab. Andrzej Zieniewicz, prof. UW, prof. dr hab. Hanna Konicka
Jednostka zgłaszająca: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

 

3. Dawid Szymczak, Barokowa wizja człowieka i świata w poezji Daniela Bratkowskiego - PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: prof. dr hab. Jan Okoń 
Recenzent: dr hab. Krystyna Płachcińska, prof. UŁ
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego

 

4. Anna Brzezińska, Epitafium protestanckie na Dolnym Śląsku (epitafia byłego cmentarza ewangelickiego przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze)
Promotor: dr hab. Marek Skwara, prof. US
Recenzent: dr Anna Kapuścińska
Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

 

5. Justyna Fiedorczuk, Kobiecość – powołanie czy przekleństwo
Promotor: dr Bożena Chodźko
Recenzent: dr hab. Mieczysław Mejor, prof. UwB
Jednostka zgłaszająca: Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku

 

6. Mikołaj Marcela, Nie-Ziemska Podróż. Rzecz o „Soli ziemi” Józefa Wittlina
Promotor: prof. dr hab. Józef Olejniczak
Recenzent: dr Ryszard Koziołek
Jednostka zgłaszająca: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego

 

7. Marta Mierzwicka, Białoruś mityczna w „Szlachcicu Zawalni czyli Białorusi w fantastycznych opowiadaniach” Jana Barszczewskiego
Promotor: dr hab. Kwiryna Ziemba, prof. UG
Recenzent: Stanisław Szczepiński
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

 

8. Karolina Pawlaczyk, „Wolny strzelec” Karola Marii von Webera. Wokół pojęcia „narodowości” w polskim i niemieckim teatrze muzycznym pierwszych dziesięcioleci XIX wieku
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Nowicka
Recenzent: prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

9. Daria Pernal z d. Czubernat, Poemat liryczny Tadeusza Różewicza. Studium gatunku
Promotor: prof. dr hab. Piotr Obrączka
Recenzent: prof. dr hab. Władysław Hendzel
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego

 

10. Rafał Pokrywka, Autobiografia wobec kwestii tożsamości. (Na podstawie twórczości Czesława Miłosza i Thomasa Bernharda)
Promotor: dr Zofia Brzuchowska
Recenzent: prof. dr hab. Gustaw Ostasz
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

11. Joanna Suchocka, Stefan Garczyński ,,Wacława dzieje ". Wydanie krytyczne
Promotor: dr hab. Maria Prussak, prof. UKSW
Recenzent: dr hab. Tomasz Chachulski, prof. UKSW
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

12. Joanna Wiśniewska, „(…) co zechcę, zrobię z ciebie”, czyli „La belle dame sans merci” w literaturze polskiego romantyzmu
Promotor: dr hab. Dariusz Seweryn, prof. KUL
Recenzent: dr Agata Seweryn
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

1. Ewelina Malcharek, Wikisłownik – analiza leksykograficzna i charakterystyka słownika internetowego - PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: prof. dr. hab. Piotr Żmigrodzki
Recenzent: dr hab. Magdalena Pastuchowa
Jednostka zgłaszająca: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego

 

2. Anna Sztulpa, Charakterystyka stylu Jacka Żakowskiego na podstawie spójności tytułu, lidu i tekstu głównego - PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: prof. dr hab. Halina Zgółkowa
Recenzent: dr Joanna Smól

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

3. Anna Elżbieta Gumowska, Na peryferiach „fanfiction”. Najmniejsze formy literackie w fandomie „Harry’ego Pottera”

Promotor: dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska, prof. UG
Recenzent: dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, prof. UG

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

 

4. Beata Jarosz, Socjolekt dziennikarski
Promotor: dr hab. Małgorzata Karwatowska, prof. UMCS
Recenzent: dr hab. Leszek Tymiakin
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 

5. Anna Kulbacka, Stereotypy semantyczne w subkulturze gotyckiej

Promotor: dr hab. Anna Starzec, prof. UO
Recenzent: dr Danuta Lech-Kristein

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego

 

6. Marzena Matyka, Styl polskiej piosenki punk-rockowej
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
Recenzent: dr hab. Jadwiga Lizak, prof. UR
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

7. Monika Milewska (z d. Wysokińska), „Kobieto, oto Twój syn”. Język najnowszego przekładu Ewangelii (2005) wobec tradycyjnego stylu biblijnego

Promotor: prof. dr hab. Władysław Makarski

Recenzent: dr Cecylia Galilej

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

8. Monika Olkowska, Gry językowe jako dominanta idiostylu Krzysztofa Skiby na przykładzie felietonów

Promotor: dr hab. Ewa Pajewska, prof. US

Recenzent: dr Piotr Wojdak

Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

 

 

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2021, godz. 19:01 - Agnieszka Jarosz