Przedmiotem konkursu było skomponowanie religijnego utworu muzycznego do dowolnego tekstu o tematyce związanej z życiem bądź nauczaniem Jana Pawła II.

Szczegółowy regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Studentów Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 2. Konkurs otwarty jest dla studentów Muzykologii, Edukacji artystycznej w zakresie Sztuki Muzycznej, uczniów Studiów Organistowskich i Szkół Muzycznych II st.

PRZEDMIOT KONKURSU

 • Przedmiotem konkursu jest skomponowanie muzycznego utworu religijnego do dowolnego tekstu o tematyce związanej z życiem bądź nauczaniem Papieża Jana Pawła II, na skład - do wyboru:

- chór a cappella (do 8 głosów)
- chór z towarzyszeniem organów i/lub zespołu instrumentalnego (kameralnego)
- głos solowy z towarzyszeniem organów i/lub zespołu instrumentalnego (kameralnego)
- głos solowy z towarzyszeniem chóru i/lub organów i/lub zespołu instrumentalnego.

Obsada wykonawcza - musi umożliwiać wykonanie utworu w kościele, a także podczas koncertu.

 • Czas trwania utworu: od 4 do 10 minut
 • Każdy uczestnik może dostarczyć więcej niż jeden utwór (maksymalnie trzy utwory).
 • Zgłoszone utwory nie mogą być publikowane, wykonywane publicznie i nagradzane jakąkolwiek nagrodą lub wyróżnieniem na innych konkursach.
 • Organizatorzy rezerwują sobie prawo do prawykonania nagrodzonych utworów.


NAGRODY

Przewidywane są następujące nagrody: książkowe, opublikowanie nagrodzonych utworów, wykonanie koncertowe oraz nagranie nagrodzonych utworów

ZGŁASZANIE UTWORÓW

 • Partytura powinna zostać dostarczona razem z kartką zawierającą następujące informacje:

- Imię i nazwisko
- szkoła / uczelnia,
- klasa / rok studiów
- adres do korespondencji, adres mailowy, nr telefonu

 • Kartka z danymi uczestnika powinna zawierać również oświadczenie opatrzone datą i własnoręcznym podpisem następującej treści:

„Oświadczam, iż zgłoszony do konkursu „Pro memoria Joannis Pauli II" utwór nie był dotychczas publikowany, wykonywany publicznie ani nagradzany w innych konkursach".

Uwaga!
Zarówno partytura jak i kartka powinny być dostarczone w dwóch oddzielnych kopertach (białych), bez podpisu i innych oznaczeń kompozytora.

Zaklejonym kopertom z kompozycją i danymi kompozytora zostanie przydzielony przez organizatorów numer. Gwarantuje to anonimowość uczestników przy ocenianiu kompozycji.

Partytury należy dostarczyć do dnia 16 maja 2008 r. do zarządu Koła Naukowego Studentów Muzykologii KUL. W celu przekazania kompozycji prosimy o kontakt z wybraną osobą:
- Karina Łazar - tel. 512 085 257, mail: karina_lazar@o2.pl
- Tomasz Gajewski - tel. 515 155 387, mail: tomciog2@wp.pl
- Krzysztof Zielonka - tel. 500 142 022

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu
 2. Utwory nie spełniające warunków regulaminu nie będą klasyfikowane.
Autor: Robert Bernagiewicz
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2010, godz. 11:58 - Robert Bernagiewicz