Dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL – politolog i prawnik, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Stypendysta Ukraińskiego Instytutu Naukowego w Harvard University. Stażysta w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, Uniwersytecie w Melbourne (Australia), w Państwowym Uniwersytecie w Tbilisi im. Iwane Dżawachiszwili (Gruzja), Centrum Carnegie w Moskwie, Parlamencie Europejskim w Brukseli, w Państwowym Uniwersytecie „Akademii Kijowsko-Mohylańskiej” w Kijowie, Uniwersytecie im. T. Szewczenki w Kijowie oraz Narodowym Uniwersytecie im. I. Franki we Lwowie.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół stosunków międzynarodowych na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, wpływu Rosji na sytuację państw poradzieckich, polityki wschodniej Polski i Unii Europejskiej oraz bezpieczeństwa międzynardowego. Autor książek: Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie, (Lublin–Warszawa 2011); Normative Influence. The European Union, Eastern Europe and Russia, (Lublin-Melbourne 2012, wspólnie z dr Małgorzatą Klatt), Wymiar Wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Inkluzja bez członkostwa?/The eastern dimension of the European Union’s Neighbourhood Policy. Inclusion without membership?, („Zeszyty natolińskie”, nr 42, Warszawa 2010), Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie (Warszawa–Lublin 2008), artykułów publikowanych w wielu czasopismach naukowych, redaktor i współredaktor książek: Wspólnota Niepodległych Państw: fragmegracja – bezpieczeństwo – konflikty etniczne, tom 1, (Lublin-Warszawa 2011), Federacja Rosyjska – Wspólnota Niepodległych Państw, tom 2, (Lublin-Warszawa 2011), Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, (Lublin 2011), Unia Europejska i Federacja Rosyjska wobec regionu Morza Czarnego (Lublin 2010), Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata (Lublin 2009), Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania – koncepcje – realizacja (Lublin–Warszawa 2009), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku (Radom 2009), Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych (Lublin 2008), Ukraina w stosunkach międzynarodowych (Lublin 2007).
e-mail: tomasz.stepniewski5@gmail.com

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2017, godz. 08:03 - Barbara Lendzion-Tokarska