Studia z filologii polskiej (1998-2003)

 

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Mgr filologii polskiej (2003)

na podstawie pracy: praca magisterska Czas i Przestrzeń w  Chłopach Wł. St. Reymonta  (prowadzący prof. Halina Pelc, recenzent - prof. Władysława Książek Bryłowa) napisana w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii

 

Studia doktoranckie (2010-) Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2010, godz. 16:35 - Aleksandra Dziak