Pracownicy naukowi wydziałów jurydycznych KUL pełnili lub pełnią odpowiedzialne funkcje kościelne i państwowe, wnosząc swój wkład w życie Kościoła i przemiany ustrojowe Polski. Do grona tych osób należą:

 • bp prof. dr hab. Jan Nowicki († 1973) – administrator apostolski w Lubaczowie (1968-1973;
 • bp prof. dr hab. Piotr Kałwa († 1974) – biskup diecezji lubelskiej (1949-1974), Wielki Kanclerz KUL;
 • bp prof. dr hab. Walenty Wójcik († 1990) – biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej (1960-1990);
 • krukowski_na_strone.JPGbp prof. dr hab. Piotr Hemperek († 1992) – biskup pomocniczy diecezji lubelskiej (1982-1992);
 • abp dr hab. Andrzej Dzięga, prof. KUL – w latach 2002-2009 biskup diecezji sandomierskiej; od 2009 arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieński;
 • bp dr hab. Artur Miziński – od 2004 biskup pomocniczy diecezji lubelskiej; od 2014 Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski;
 • ks. prof. dr hab. Józef Krukowski – od 1985 konsultor Papieskiej Rady Tekstów Prawnych; w latach 1973-1981 członek Komisji Prawnej Episkopatu Polski; w latach 1993-1998 ekspert Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską; w latach 1994-1997 przedstawiciel Episkopatu Polski w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego; w latach 1998-2001 członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych; 
 • prof. dr hab. Wiesław Chrzanowski († 2012)– minister sprawiedliwości i prokurator generalny (1991), poseł na Sejm i Marszałek Sejmu RP I kadencji (1991-1993), senator RP (1997-2001);
 • prof.A.Grzeskowiak.jpgdr hab. Grzegorz Górski, prof. KUL – podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów w latach 1991-1992;
 • dr Mariusz Grabowski – poseł na Sejm RP I kadencji (1991-1993), III kadencji (1997-2001) i IV kadencji (2001-2005);
 • dr hab. Alicja Grześkowiak, prof. KUL – senator RP I-IV kadencji (1989-2001), w latach 1997-2001 Marszałek Senatu RP;
 • prof. dr hab. Marek Kuryłowicz – sędzia Trybunału Stanu (1989-1991);
 • prof. dr hab. Wojciech Łączkowski – sędzia Trybunału Konstytucyjnego RP (1989-1998), przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej (1994-1998), członek Rady Polityki Pieniężnej (1998-2004);
 • dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL – poseł na Sejm RP III kadencji (1997-2001), sekretarz stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska (2000-2001);
 • prof. dr hab. Marek Safjan – Prezes Trybunału Konstytucyjnego RP (1998-2006);
 • strzemboszadam_400.jpgprof. dr hab. Adam Strzembosz – wiceminister sprawiedliwości (1990-1991), sędzia Sądu Najwyższego (1990-1998), I prezes Sądu Najwyższego RP (1994-1998);
 • dr Hanna Suchocka – premier Rządu RP (1992-1993), minister sprawiedliwości i prokurator generalny (1997-2000); bezpartyjna posłanka na Sejm PRL VIII kadencji (1980-1985) i X kadencji (1989-1991; tzw. sejm kontraktowy), posłanka na Sejm RP I-III kadencji (1991-2001), od listopada 2001 ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej;
 • prof. dr hab. Andrzej Szajkowski – od 1998 członek, a w latach 2000-2002 przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów;
 • dr Jacek Szczot – poseł na Sejm RP III kadencji (1997-2001), sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (2000-2001), podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (2007);
 • dr hab. Jan Świtka, prof. KUL – poseł na Sejm PRL X kadencji (1989-1991; tzw. sejm kontraktowy), oraz na Sejm RP I kadencji (1991-1993);
 • prof. dr hab. Jan Widacki – wiceminister w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (1990-1991), ambasador RP na Litwie (1992-1996);
 • prof. dr hab. Marian Zdyb – sędzia Trybunału Konstytucyjnego RP (1997-2006);
 • prof. dr hab. Henryk Cioch - senator RP VIII kadencji (2011-2015);
 • dr hab. Rafał Sura - członek Trybunału Stanu RP (2015-2016);
 • dr hab. Przemysław Czarnek - Wojewoda Lubelski (2015-);
 • dr hab. Rafał Sura - członek Rady Polityki Pieniężnej (2016-).

 

Pozostałe funkcje pełnione przez pracowników Wydziału oraz członkostwa w zespołach eksperckich powołanych przez organy lub instytucje państwowe

 

Pracownicy Wydziału we władzach Uniwersytetu

Profesorowie wydziałów jurydycznych pełnili funkcje rektorów i prorektorów KUL:

 • Prof. dr Leon Waściszakowski - prorektor 1922-1925hemperek_rektor_na_strone.JPG
 • Prof. dr Ignacy Czuma - prorektor 1938-1939
 • Ks. prof. dr Antoni Szymański - rektor 1933-1939; prorektor 1922/23, 1927/28
 • Prof. dr hab. Zdzisław Papierkowski - prorektor 1944/45, 1948/49, 1959/60, 1967/68; zastępca prorektora 1956-59
 • Prof. dr hab. Czesław Strzeszewski - prorektor 1949-1951
 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Płodzień - prorektor 1954-1956
 • Ks. prof. dr hab. Józef Rybczyk - prorektor 1956-1959, zastępca prorektora 1959/60
 • Ks. prof. dr hab. Piotr Hemperek - rektor 1983-1989
 • Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński - rektor od 2012
 • Dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL - prorektor od 2012

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2017, godz. 10:36 - Marta Ordon