KATEDRA TEORII I ANTROPOLOGII LITERATURY

 

16 czerwca

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu prof. Stefana Sawickiego. Laudację wygłosiła prof. Grażyna Halkiewicz-Sojak. Profesor Sawicki w swoim wystąpieniu mówił o kategorii prawdy w humanistyce. Wykład Pana Profesora został opublikowany jako druk okolicznościowy pt. ...quo magis veritas propagetur.

 

quo_2444

 

 

 

13 maja

Odbyło się sympozjum Literatura i psychoanaliza: Freud – Jung – Fromm – Lacan.  


psychoanaliza_400

 

Wykłady wygłosili: prof. Czesław Dziekanowski, dr Waldemar Zenon Dudek, prof. Edward Fiała i prof. Paweł Dybel. W seminarium aktywny udział brali także specjalnie zaproszeni goście: dr Zbigniew Bitka, dr Tomasz Olchanowski, a także dr Marek Lubański.

program.doc

Akademicka Kronika Filmowa

 

 

15 lutego

Ukazała się książka Prawda w literaturze. Studia pod redakcją Andrzeja Tyszczyka, Jarosława Borowskiego, Ireneusza Piekarskiego. Lublin 2009, ss. 706.

 

 

 

prawda_2440

Prawda.pdf Spis treści

Wstęp Wstęp

 

 

 

 

30 stycznia 2010

Ukazała się książeczka z tekstem wykładu wygłoszonego przez prof. Stefana Sawickiego
26 listopada w 2009 r. podczas uroczystości wręczenia panu prof. dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

sawicki1_400

sawicki_2436

 

 

 

26 listopada 2009

Profesor Stefan Sawicki został doktorem honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

dhcssawicki_1632

                                                                                                                                           Fot. M. Koper

 

 

 

24 listopada

Piąte spotkanie z serii Aktualności Teoretycznoliterackie.

Aktualności5.pdf

 

 

 

Niedawno ukazały się 2 książki wydane przez Katedrę Teorii i Antropologii Literatury:

  • Ryszard Zajączkowski, Pisarz i wyznawca. W kręgu twórczości Romana Brandstaettera. Lublin 2009

""zajacz_1419""

 

 Spis treści

 

 

  • The Task of Interpretation. Hermeneutics, Psychoanalysis and Literary Studies. Red. D. Skórczewski, A. Wierciński, E. Fiała. Lublin 2009.

""task_400""

 

 

CONTENTS.pdf

Introduction.pdf

 

 

 

Ukazał się również drugi tom „Scriptores” (37) poświęcony
profesorowi Władysławowi Panasowi

""panas2_833""

Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2010, godz. 11:04 - Ireneusz Piekarski