Studia z filologii polskiej
(2005-2010)

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Mgr filologii polskiej
(2010)

na podstawie pracy: Żydowskie życie literackie we Lwowie w latach 1929-1933 na podstawie dziennika "Chwila" (pod kier. prof S. J. Żurka)
Studia doktoranckie
(2010-)
Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2010, godz. 21:39 - Aleksandra Dziak