5 paźniernika 2010 uczestniczyliśmy w seminarium "Radioaktywne skażenie (wcześniejsze, obecne i w przyszłości) na terenie Rosji i Białorusi w następstwie zdarzeń w Czarnobylu", które poprowadził profesor Valery Snakin z Moskiewskiego Uniwersytetu Łomonosowa i Rosyjskiej Akademii Nauk, Rosja. Seminarium odbyło się w ramach Projektu: "Nowoczesne Technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki".

 

Tematyka spotkania obejmowała następujące zagadnienia:

- Badanie nad stanem zrównoważonego krajobrazu w Europie

- Ekologiczna hartografia

- Globalne badania w zakresie ekologii: teoria i praktyka

Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2010, godz. 22:36 - Weronika Goraj