prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka

Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego KUL

 

 English version

 

ŻYCIORYS ZAWODOWY    

 

KARIERA AKADEMICKA

studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL ukończone z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem (1995-2000), studia historyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL ukończone z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem (1998-2001), dr nauk prawnych (2005), asystent (2005-2007 WZPiNoG KUL), adiunkt (2007-2013 WZPiNoG KUL, WPPKiA KUL), przewodnicząca Rady Programowej Instytutu Prawa WZPiNoG KUL (2009-2010), członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Pracowników KUL (2011-2016), dr hab. nauk prawnych (2012), kierownik Katedry Postępowania Cywilnego KUL (od 2012), profesor KUL (od 2013), zastępca Dyrektora Instytutu Prawa KUL (2014-2016), Dyrektor Instytutu Prawa KUL (2016-2019), członek Wydziałowej Komisji do spraw podziału środków na badania naukowe (2016-2019), członek Wydziałowej Komisji do spraw jakości kształcenia (od 2016), członek Wydziałowej Komisji do spraw monografii anglojęzycznych (od 2016), przewodnicząca Komisji Programowej Instytutu Prawa KUL (2016-2019), członek komisji do spraw nagród Rektora (2019), członek komisji do spraw podziału środków w ramach Aktywnej Polityki Płacowej (2019-2020), członek Uniwersyteckiej Komisji do Spraw Nauki (2019/20), członek Uniwersyteckiej Komisji Oceniającej (2019/20), Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych KUL (od 2019), przewodnicząca Instytutowej Komisji do spraw podziału środków na badania naukowe (od 2019), profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne (od 28 września 2020 r.)

 

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

aplikacja sądowa etatowa (2000-2003), egzamin sędziowski (2003), asesor sądowy (2003-2007), sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie (2007-2010), sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przewodnicząca I Wydziału Cywilnego (2011-2016), sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, orzekająca w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym (od 2016), a także w ramach delegacji w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Lublinie (2017-2018), sędzia Sądu Najwyższego (2018-), w tym Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Cywilnej (od 30 września 2021 r.-)

 

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH I RADACH NAUKOWYCH CZASOPISM

Członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych (od 2013), Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) (od 2017), Rady Naukowej Journal of Modern Science (od 2017), Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie (od 2019), redaktor naczelny Studiów Prawniczych KUL (od 2019).

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

prawo cywilne materialne i procesowe, prawo rzymskie, europejska tradycja prawna

 

ODZNACZENIA I NAGRODY

Medal brązowy Prezydenta RP za długoletnią służbę (2012), nagroda Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną (2014), nagroda zespołowa I stopnia za przygotowanie raportu samooceny dla Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku prawo w roku akademickim 2018/2019, nagroda indywidualna I stopnia Rektora KUL (2021).

 

KWERENDY, STAŻE NAUKOWE, WIZYTY STUDYJNE

Kwerenda w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie (2013), w Bibliotece Uniwersyteckiej w Parmie/Włochy (2017), zagraniczny staż naukowy (wizyta studyjna) w Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University w Tbilisi/Gruzja (2017), krajowy staż naukowy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2017-2018), zagraniczny staż naukowy w Universitat Jaume I w Castelló de la Plana/Hiszpania (2018), w Universita degli Studi di Bari Aldo Moro (2018), wizyta studyjna w instytucjach Unii Europejskiej organizowana przez EJTN (2018), wyjazd w ramach programu Erasmus Plus do Università degli Studi di Cagliari (2019).

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

członek komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację ogólną prowadzoną przez KSSiP (2014, 2015, 2016); ekspert w Projekcie Active Charter Training Through Interaction Of National ExperienceS (ACTIONES) (2016-2017).

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

  • Postępowanie cywilne (wykład)
  • Postępowanie cywilne (seminarium magisterskie)
  • Postępowanie cywilne (seminarium doktoranckie)

 

Wykaz publikacji

Wykaz promowanych prac doktorskich i magisterskich

Wykaz recenzji w przewodach o nadanie stopnia naukowego

Wykaz wystąpień konferencyjnych

 

 

Autor: Joanna Misztal-Konecka
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2021, godz. 18:53 - Joanna Misztal-Konecka