Koordynatorzy Programu Erasmus+

ZOBACZ: Zadania Koordynatorów

 

 

Wydział/Instytut KUL Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

KOORDYNATOR
UCZELNIANY

mgr Tomasz Kostecki

81 445-41-85

e-mail

WYDZIAŁ TEOLOGII

ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL

81 445-38-35

e-mail

Teologia

dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL

 

e-mail

Nauki o rodzinie

dr hab. Adam Zadroga

81 445-38-51

e-mail

WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I NAUK O ZDROWIU

dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit

81 454-54-15 e-mail

Matematyka
i Informatyka

dr Małgorzata Nowak-Kępczyk 81 445-45-23

 e-mail

Architektura Krajobrazu/Gospodarka przestrzenna

dr hab. Magdalena Lubiarz

 

e-mail

Biotechnologia dr hab. inż. Andrea Baier 81 4545 426

e-mail

Pielęgniarstwo dr Kinga Kulczycka

 

e-mail

 

WYDZIAŁ NAUK
SPOŁECZNYCH

dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL

 81 445-35-55

e-mail

Pedagogika/pedagogika specjalna

dr Klaudia Martynowska   e-mail

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

dr Anna Badora   e-mail

Psychologia

dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL

 

e-mail

Doradztwo kariery i doradztwo personalne

dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL

 

e-mail

Socjologia

ks. dr hab. Maciej Hułas

 

e-mail

Praca socjalna

 

o. dr Marek Wódka

 

e-mail

Zarządzanie

dr Agnieszka Marek

81 445-35-57

e-mail

Ekonomia

dr hab. Bartosz Jóźwik

 

e-mail

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna dr hab. Małgorzata Sławek-Czochra   e-mail

Stosunki międzynarodowe

 

dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL 81 445-33-56 e-mail
Bezpieczeństwo narodowe

 

dr Andrzej Szabaciuk   e-mail

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

81 445-41-48

e-mail

Filologia Angielska

dr Patrycja Antoszek

81 445-39-49

e-mail

Filologia Germańska

dr hab. Marek Jakubów

81 445-43-26

e-mail

e-mail

Filologia Klasyczna

dr hab. Iwona Wieżel

81 445-43-53

e-mail

Filologia Polska/Edytorstwo/Humanistyka cyfrowa

dr hab. Henryk Duda, prof. KUL

81 445-44-31

e-mail

Filologia Romańska

dr hab. Sebastian Piotrowski

81 445-43-56

e-mail

Hispanistyka

dr Tomasz Niestorowicz

 

e-mail

Italianistyka

dr Katarzyna Maniowska

 

e-mail

Filologia Słowiańska

dr Albert Nowacki

81 445-43-12

e-mail

Filologia Niderlandzka

dr Joanna Włodarczyk-Kaziród

81 445-39-45

e-mail

Lingwistyka stosowana

 

dr Andrij Saweneć

 

e-mail

Sinologia

mgr Maciej Kret

 

e-mail

Historia/Krajoznawstwo i turystyka kulturowa

dr hab. Piotr Plisiecki

81 445-44-37

e-mail

Historia Sztuki

dr Elżbieta Błotnicka-Mazur

81 445-43-34

e-mail

Muzykologia

dr Kinga Strycharz-Bogacz

 

e-mail

e-mail

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH)

prof. dr hab. Agnieszka Dziuba

81 445-41-76

e-mail

WYDZIAŁ FILOZOFII

ks dr hab. Dariusz Dąbek

81 445-42-50

e-mail

Filozofia/ Retoryka stosowana/kognitywistyka

dr hab. Imelda Chłodna-Błach

81 445-40-38

e-mail

Antropologia/Applied Anthropology

 

dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL

 

e-mail

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI

dr hab. Michał Domagała

81 445-37-36

e-mail

Prawo/ Prawo w biznesie

dr hab. Anna Kosińska

 

e-mail

Prawo Kanoniczne

ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski

81 445-35-25

e-mail

Administracja

dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL

81 445-30-41

e-mail

Europeistyka/European Studies/Prawo UE/ EU Law
dr hab. Anna Kosińska   e-mail
 

WYDZIAŁ NAUK INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH
W STALOWEJ WOLI

 

dr hab. Filip Ciepły

 

 

e-mail

Inżynieria środowiska/ Inżynieria materiałowa

mgr Robert Stachyra

 

e-mail