Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
Zarządzanie projektami społecznymi
szkolenia służb zatrudnienia
znakOferujemy Państwu
bezpłatne studia podyplomowe.
„Zarządzanie projektami społecznymi”
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Studia przeznaczone są dla pracowników, których obecne i przyszłe obowiązki polegają na wspieraniu osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy poprzez przygotowanie i realizację programów społecznych finansowanych ze środków budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. Możliwości pozyskiwania środków posiadają instytucje rynku pracy - Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego. To właśnie do pracowników tych instytucji kierujemy ofertę studiów.

Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników instytucji rynku pracy, od których wymagana jest przede wszystkim skuteczność i adekwatny sposób działania wobec klientów. Poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych pracownik uzyska dyplom ukończenia studiów podyplomowych w KUL oraz wiedzę i konkretne umiejętności w zakresie tworzenia projektu, zaś kierująca go instytucja - autorski projekt przygotowany pod okiem doświadczonych trenerów i specjalistów.

Tworzenie projektów i zarządzanie nimi wymaga określonych umiejętności oraz skutecznych metod pracy, takich jak: umiejętność pracy zespołowej, komunikacji i negocjacji, umiejętność korzystania z baz danych, zastosowania metod badań socjologicznych, zdolność formułowania wniosków, celów działań, budowania strategii działań, partnerstw na rynku pracy, umiejętność korzystania z aktów prawnych dotyczących funduszy strukturalnych, finansów publicznych, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, podatku dochodowego, zadań ustawowych jednostek w kontekście Narodowego Planu Rozwoju. Gwarantujemy doskonalenie tych umiejętności poprzez zajęcia praktyczne. Studenci uczestniczą również w zajęciach z projektowania szkoleń, marketingu projektu, zastosowania w pracy pakietu MS Office. Ponadto, program uwzględnia podnoszenie umiejętności budowania narzędzi ewaluacji, monitorowania i kontroli projektu, przygotowania wniosku aplikacyjnego oraz określania kosztów i metodyki budżetowania. Organizator zapewnia uczestnikom forum wymiany wiedzy on-line, bezpłatne materiały szkoleniowe, posiłki oraz noclegi.

W realizację projektu naszych studiów zaangażowana jest wykwalifikowana kadra Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lubelskiej Szkoły Biznesu, oraz wysokiej klasy specjaliści, posiadający zarówno rozległą wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną.