banner1 banner2
Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
Bliżej klienta.
Public Relations w instytucjach rynku pracy
W realizację projektu naszych studiów zaangażowana jest specjalistyczna kadra Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a przede wszystkim specjaliści – praktycy PR z największych ogólnopolskich agencji PR.

Koordynatorzy projektu:

Michał Jastrzębski

menadżer projektu, konsultant ds. funduszy strukturalnych UE, doświadczenie w pracy w jednostkach sfery finansów publicznych na stanowiskach kierowniczych.

Aneta Duda

koordynator merytoryczny, doktor socjologii, Katedra Socjologii Kultury, Wydział Nauk Społecznych KUL, doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów badawczych, szkoleniowych, ewaluacyjnych, specjalizacja naukowa w zakresie public relations.

Wykładowcy:

Leon Dyczewski OFMConv,

prof. zwycz. dr hab., kierownik Katedry Socjologii Kultury KUL, dyrektor Akademii Społecznej, Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL, autor ponad 350 prac naukowych i publicystycznych, w tym 32 książek.

Elżbieta Błazucka-Zawiślak

account director, wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu różnorodnych projektów z zakresu public relations: od jednorazowych konferencji prasowych poprzez złożone kampanie edukacyjne, działania typu public affairs, po komunikację w sytuacji kryzysowej; współpraca z międzynarodowymi korporacjami, liderami rynku; szkolenia w zakresie public relations dla instytucji publicznych (NFZ); doświadczenie dydaktyczne.

Kamil Fil

doktor politologii, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, adiunkt w Zakładzie Socjologii Polityki, specjalista z zakresu marketingu politycznego, autor wielu opracowań naukowych, koordynator projektów badawczych, wieloletnie doświadczenie w dydaktyce.

Wojciech Jóźwik

account executive, doświadczenie w projektowaniu i realizacji kampanii PR produktowego, organizacji wydarzeń specjalnych, obsłudze PR dla marek globalnych, współorganizator Letniej Akademii Filmowej.

Joanna Kowalczuk

senior konsultant, doświadczenie w planowaniu strategii komunikacyjnych i realizacji całościowych projektów PR, ze szczególnym uwzględnieniem branży zdrowie/medycyna; specjalizacja w zakresie zarządzania relacjami z mediami oraz liderami opinii, badań rynku i czytelnictwa prasy, analiz przekazów medialnych; wcześniejsze doświadczenie w marketingu wydawniczym i w reklamie; doświadczenie dydaktyczne.

Sławomir Lewandowski

dyrektor departamentu, doświadczenie w organizacji i zarządzaniu urzędami, w tym zarządzaniu strategicznym, likwidacji/przekształcaniu jednostek administracji; doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Łukasz Malczewski

client service director; doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu programów public relations, doradztwo public relations, specjalizacja z zakresu relacji inwestorskich, komunikacji kryzysowej, media relations, komunikacji wewnętrznej; obsługa spółek z sektora nowych technologii i FMCG.

Witold Neczaj-Hruzewicz

partner zarządzający w Azimutus Associates, ponad 20 projektów doradztwa strategicznego (w obszarach marketingu, sprzedaży oraz zarządzania organizacją) na poziomie zarządu dla dużych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, doradztwo/pośrednictwo przy ponad 10 transakcjach kapitałowych (fuzje/przejęcia; w obszarach wyceny, przeprowadzenia procesu transakcji oraz negocjacji), doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Robert Szwed

adiunkt w Katedrze Socjologii Kultury KUL, członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego i Towarzystwa Naukowego KUL, czternastoletnie doświadczenie w dydaktyce, koordynator studiów uzupełniających na kierunku socjologia oraz studiów MBA KUL-Dublin City University, autor wielu opracowań naukowych, specjalizacja naukowa w zakresie przedmiotów wyznaczonych do prowadzenia w projekcie.


Beata Wereszczynska - Dembska
 
specjalista d/s komunikacji z dwunastoletnim doświadczeniem w planowaniu i prowadzeniu działań public relations dla firm komercyjnych oraz pracy w działach informacji i promocji instytucji administracji publicznej; realizacja wielu projektów PR zewnętrznego, głównie poprzez media relations i akcje edukacyjne oraz wewnętrznego; doświadczenie dydaktyczne.


Sławomir Żurek

account manager, doświadczenie w tworzeniu i realizacji kompleksowych strategii public relations, organizacji eventów, wdrażaniu strategii sponsoringu sportowego, korespondent magazynu Life Style: People Magazine, współpracownik na zasadach tzw. stringer z tygodnikiem Newsweek (Londyn).