Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: jak będzię poprawnie: “Brać udział w przygotowaniu dzieci do konkursu”  albo “Brać udział w przygotowywaniu dzieci do konkursu” ?

 

Oba sformułowania są poprawne. Różnica między nimi polega na tym, że leksem przygotować  ma aspekt dokonany, natomiast przygotowywać niedokonany. Wybór któregoś  z nich zależy od tego, czy nadawca chce podkreślić trwanie czynności w czasie (przygotowywanie), czy powiedzieć o procesie zakończonym bez zaznaczania jego ciągłości (przygotowanie).

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2012, godz. 11:25 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn