LISTOPAD 2010

 

1 listopada

Wszystkich Świętych - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

   
         
 

3 listopada

odbył się koncert „Aus Liebe - z miłości” dedykowany Mistrzowi - Janowi Pawłowi II oraz jego uczniowi, który również stał się Mistrzem ks. Tadeuszowi Styczniowi. Wydarzeniem towarzyszącym była również wystawa fotografii Marii Ożóg „Camino de Santiago - droga Europy”


 
 

4 listopada
Jan Paweł II - wezwanie do świętości

odbyło się sympozjum pt. „Jan Paweł II - wezwanie do świętości” zorganizowane przez Instytut Jana Pawła II KUL. Wykłady wygłosili: abp Mieczysław Mokrzycki (były sekretarz osobisty Ojca świętego), ks. prof. Andrzej Szostek MIC, prof. Zdzisław Kijas OFMConv., prof. Rocco Buttiglione.

 
 

4 listopada

Instytut Filologii Polskiej KUL był gospodarzem uroczystości wręczenia nagród i dyplomów laureatom i finalistom IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską. W tym roku jury uhonorowało Annę Cynarską (UJ) i Miłosza Kłubkowskiego (UMK). Gościem honorowym był prof. Andrzej Zgorzelski, syn wybitnego literaturoznawcy.

 
 
 

5 listopada

Tradycyjna kultura ludowa w rosyjskim, ukrainskim i polskim językowym obrazie świat

   
 

8 listopada

Instytut Teologii Moralnej KUL, Polski Związek Kobiet Katolickich oraz Harcerskie Koło Akademickie „Żywioły” zorganizowali sympozjum pt. „Spowiedź kobiet”. W ramach sesji odbyła się prezentacja książki, pod tym samym tytułem, Andrzeja Derdziuka OFMCap i Adama Zwierza OFMCap. 

8 listopada

odbyła się polsko-niemiecka rozmowa wokół książki Wilma Hosenfelda „Staram się ratować każdego. Życie niemieckiego oficera w listach i dziennikach”. Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka KUL, Fundacja Rozwoju KUL oraz Fundacja Konrada Adenauera.

   
   

11 listopada

Święto Niepodległości 
   
    12 listopada
odbyła się konferencja naukowa pt. „Aktualne problemy kontroli konstytucyjności prawa” zorganizowana przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.


   

12 listopada

wykład pt. „Tekst digitalny” na zaproszenie Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego wygłosiła prof. Ewy Szczęsnej (Uniwersytet Warszawski).

 
   

15 listopada

odbyła się uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Księdzu Profesorowi Lotharowi Roosowi oraz Profesorowi Eduardowi Gauglerowi.

Poprzez nadanie tytułu doktora honoris causa ks. prof. Lotharowi Roosowi Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla Jego działalności, nieustannego podkreślania konieczności uznawania trwałych wartości religijnych i moralnych we współczesnych społeczeństwach oraz niewystarczalności dyskursu publicznego bez Boga jako ostatecznego fundamentu życia społecznego. W sposób bezkompromisowy broni On ludzkiego życia, ciągle od nowa szukając argumentów na rzecz nienaruszalności tej podstawowej wartości. Dążąc do prawdy naukowej nigdy nie zwątpił w znaczenie katolickiej nauki społecznej i jej rolę we współczesnym świecie, przekonująco podkreślając jej aktualność i wpływ na życie społeczne.

Poprzez nadanie tytułu doktora honoris causa KUL prof. Eduardowi Gauglerowi, Uniwersytet pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla działalności Pana Profesora, który będąc osobą o niezwykłej wrażliwości społecznej rozwinął koncepcję humanizacji pracy, wprowadzając ją do nauk o organizacji i zarządzaniu. Poprzez badania własne, koordynację projektów, kształcenie standardów przyszłych managerów i prywatnych przedsiębiorców Profesor Gaugler wniósł znaczący wkład w budowanie świadomości znaczenia ludzkiego wymiaru pracy w ramach nauk o zarządzaniu.


   

15-16 listopada

Wydział Nauk Społecznych KUL oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zorganizowali polsko-niemiecką konferencję naukową pt. „Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce - postulat czy rzeczywistość” z okazji jubileuszu 30-lecia powołania Wydziału Nauk Społecznych KUL i współpracy polsko-niemieckiej. Gośćmi konferencji byli m.in. wicepremier Waldemar Pawlak oraz ks. prof. Lothar Roos i prof. Eduard Gaugler.
 

15 listopada

Gościem konferencji „Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce - postulat czy rzeczywistość” był wicepremier Waldemar Pawlak

 
   

16-17 listopada

Katedra Relacji między Nauką a Wiarą KUL, Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL oraz Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zorganizowali międzynarodową konferencję Nauki przyrodnicze a nowy ateizm

 
   

16 listopada

Instytut Jana Pawła II KUL zorganizował pokaz slajdów
z pielgrzymki do Santiago de Compostela. O swojej wędrówce
opowiadała Maria Ożóg

 

     

16 listopada

Katedra Logiki KUL była gospodarzem II Jesiennej Konferencji Logiki KUL pt. „Logika w filozofii - filozofia w logice”.

   
 

17 listopada

Studenckie Koło Przedsiębiorczości KUL zorganizowało konferencję naukową pt. „Od zera do milionera”. W spotkaniu uczestniczyli biznesmeni, którzy dzielili się ze studentami doświadczeniem zawodowym.

 

 

   

17 listopada

odbyła się konferencja pt. „Migranci w procesie integracji – doświadczenia i rekomendacje” zorganizowana przez  Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL oraz Instytut na rzecz Państwa Prawa.

   
 

17 listopada
w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki, odbyło się seminarium otwarte nt. „Strategic management of a public organisation” (Zarządzanie strategiczne organizacją publiczną), z udziałem prof. Simona Donoghue z Uniwersytetu w Leeds.

 
 

18 listopada

z okazji XXV rocznicy śmierci księdza Wojciecha Danielskiego, świadka umiłowania liturgii, także w naszym Uniwersytecie, Sekcja Liturgiki KUL, Ruch Światło-Życie, koledzy, uczniowie i wychowankowie zorganizowali okolicznościowe wspomnienie i sesję naukową „Życie uczynił liturgią”.

Biblioteka Uniwersytecka KUL przygotowała wystawę publikacji związanych z ks. W. Danielskim.

   
   

18 listopada

odbył się wykład dr. hab. Ryszarda Koziołka (Uniwersytet Śląski) pt. „Uwolnić Sienkiewicza! Lektura jako dopowiadanie” na zaproszenie Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego oraz Instytut Filologii Polskiej KUL.

 
   

18 listopada

Katedra Literatury Współczesnej zorganizowała „Zaduszki emigracyjne”.

 
   

18 listopada

Biuro Karier KUL po raz szósty zorganizowało Studenckie Targi Pracy i Praktyk, stanowiące doskonałą okazję do zapoznania się zarówno z ofertą rekrutacyjną, jak i wymaganiami stawianymi przyszłym pracownikom. Podczas Targów zaprezentowało się ponad 40 wystawców, przedstawiając oferty pracy, praktyk oraz staży w poszczególnych działach.

   
 

18-19 listopada

Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji KUL, Katedra Filozofii Społecznej KUL oraz Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych KUL zorganizowali Międzynarodową Konferencję pt. „Kontrowersje dyskursywne – między wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną”.


   
 

18-19 listopada

odbyły się XXXV Dni Duchowości pt. „Bo źle się modlicie” (Jk 4, 3) zorganizowane przez Instytut Teologii Duchowości KUL. Podczas sympozjum absolwenci Podyplomowych Studiów Duchowości Katolickiej KUL odebrali dyplomy ukończenie studiów.

   
 

19-20 listopada

Specjalizacja Katechetyki KUL zorganizowała ogólnopolskie sympozjum katechetyczne w 20. rocznicę powrotu religii do polskiej szkoły nt. „Katecheza w szkole współczesnej”.


   
 

19-20 listopada

odbyła się konferencja naukowa pt. „CZAS się tym zająć!” zorganizowana z okazji dziesięciolecia istnienia Kolegium MISH na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Wykład inauguracyjny pt. „Czas i wieczność. Przesłanie Czarodziejskiej góry Thomasa Manna” wygłosił prof. Stanisław Judycki (UG).

19 listopada

 

 
   

22 listopada

Genowefa Tokarska, Wojewoda Lubelski wręczyła odznaczenia Prezydenta RP pracownikom oraz emerytom KUL.


   
    23 listopada
Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii oraz Katedra Dziejów Systemów Totalitarnych w ramach cyklu seminariów z historii Polski XX wieku organizowanych przez IPN i Instytut Historii KUL zaprosili dr. Sławomira Łukasiewicza na seminarium  otwarte: Trzecia Europa federalistyczna w Stanach Zjednoczonych 1940-1971
   
 

23-24 listopada

odbył się XIII Kiermasz Wydawców Katolickich.

   
 

23 listopada

w ramach Kiermaszu Wydawców Katolickich odbyło się spotkanie z Hanną Pasterny, autorką książki „Tandem w szkocką kratkę”.

   
 

24 listopada

Wydział Filozofii obchodził swoje Święto Patronalne we wspomnienie św. Alberta. obchody rozpoczęły się odwiedzeniem grobów Profesorów Wydziału Filozofii oraz mszą św. w kościele akademickim za osoby tworzące obecnie i w przeszłości społeczność wydziałową. Następnie odbyły się promocje doktorskie oraz uroczystość jubileuszowa ku czci Pana Profesora Adama Rodzińskiego, długoletniego profesora Wydziału, obchodzącego w listopadzie 90. urodziny. Laudację wygłosił prof. Jerzy Gałkowski. Obchodom towarzyszyła wystawa książek pracowników Wydziału Filozofii.


 
 

24 listopada

Miała miejsce uroczystość Św. Cecylii – patronki Instytutu Muzykologii KUL. Gościem był Profesor Marek Podhajski oraz Ojciec Dominikanin Stanisław Nowak. Po południu odbył się koncert studentów oraz wykładowców Instytutu Muzykologii.

   

 

25 listopada

Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Wydziału Filozofii KUL była gospodarzem konferencji naukowej z cyklu MISTRZOWIE poświęconej osobie Księdza Profesora Mariana Kurdziałka.

 
 

25-26 listopada

Ośrodek Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL zorganizował sympozjum patrystyczne nt. „Stosunek do ludzi starszych w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej”.
   
 

25-26 listopada

odbyła się konferencja naukowa „Aleksander Wat – w 110. rocznicę urodzin (1900-1967). Interpretacje i konteksty” zorganizowana przez Katedrę Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej KUL.

 
 

25-26 listopada

Instytut Historii Sztuki oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki zorganizowali LIX Ogólnopolską Sesję Naukową Stowarzyszenia Historyków Sztuki „Polis-Urbs-Metropolis”. Sesja była jednym z elementów obchodów 65-lecia Instytutu Historii Sztuki KUL.

   
 
 

26-27 listopada

Częstochowa. Czuwanie pedagogów na Jasnej Górze.