1 grudnia

odbył się Recital Organowy Tomasza Zebura (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie). W programie utwory: F. Mendelssohna, P. Ebena, L. Vierne’a, G. Boreta.

 

1 grudnia

Koło Naukowe Historyków Studentów KUL oraz Katedra Dziejów Systemów Totalitarnych Instytutu Historii KUL zorganizowali spotkanie z Czesławem Niezgodą oraz Ryszardem Blajerskim, uczestnikami wydarzeń „Lubelskiego Lipca '80”. Współorganizatorem spotkania był Region Środkowowschodni NSZZ Solidarność.

 

 

2-3 grudnia

Katedra Historii Współczesnej i Ruchów Społecznych Instytutu Politologii KUL oraz Katedra Dziejów Totalitaryzmu Instytutu Historii KUL zorganizowały ogólnopolską konferencję naukową pt. „Jednostka i społeczeństwo wobec doświadczenia komunizmu. Przeszłość i teraźniejszość”.

 

3 grudnia

Katedra Etyki KUL zorganizowała sesję naukową z cyklu Racjonalność w etyce pt. „Utopia – ideologia – etyka. Korzenie totalitaryzmu”.

 

3-4 grudnia

odbyła się II ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Wiele twarzy Republikanizmu – dziedzictwo tradycji i wyzwania współczesności”zorganizowana przez Katedrę Metodologii Filozofii oraz Katedrę Historii Europy Wschodniej KUL.
 

4 grudnia

Zakończenie studiów podyplomowych na kierunku przedsiębiorczośc dla nauczycieli.

 

4 grudnia

Katedra Polityki Społecznej i Etyki Politycznej Instytutu Socjologii KUL zorganizowała III Konferencję szkoleniową: „Pomiędzy profesjonalizmem a logiką daru. Metodyczne, prawne i etyczne aspekty współczesnej pracy socjalnej”.

 

6 grudnia

na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów habilitacyjnych oraz promocje doktorskie.

 

  
 

6 grudnia

odbyło się spotkanie ks. bp. Artura Mizinskiego z I rokiem kulturoznawstwa.

 

7 grudnia

odbyły się promocje doktorskie i nominacje na wyższy stopień naukowy na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

 

9 grudnia

Instytut Teologii Moralnej KUL był gospodarzem sympozjum naukowego pt. „Solidarność w życiu społecznym. Przesłanie moralne Kościoła”.
 

9 grudnia

odbyła się uroczystość wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa KUL Jego Eminencji Kardynałowi Angelo Scoli, Patriarsze Wenecji.

Poprzez nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla działalności JE Kardynała, który w swym intelektualnym dorobku i kapłańskiej posłudze umiejętnie zespala wielką tradycję Kościoła z otwarciem na te formy zaangażowania pastoralnego, w których konieczne jest podjęcie nowych wyzwań w języku zrozumiałym dla współczesnego odbiorcy.

Kardynał Angelo Scola, jako wielki chrześcijanin-humanista, usiłuje zrozumieć mechanizmy rządzące światem, a dostrzegając grożące mu niebezpieczeństwa, w duchu prawdziwego dialogu ukazuje drogi wyjścia, a zwłaszcza tę jedyną, którą jest Jezus Chrystus.

 

9 grudnia

Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym,
Katedra Nauk Pomocniczych Historii, Koło Naukowe Historyków Studentów, zorganizowali sesję naukową Harcerstwo polskie w kraju i za granicą 1910-2010

 

 

 

 
 

10 grudnia

Katedra Metafizyki KUL wraz z Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu zorganizowali XIII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki nt. „Spór o prawdę.

 

13 grudnia

na adwentowym wieczorze skupienia spotkali się pracownicy administracyjni naszej uczelni, Wielki Kanclerz KUL abp Józef Życiński i władze uniwersytetu.

 

14 grudnia

Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii oraz Katedra Dziejów Systemów Totalitarnych zorganizowały kolejne seminarium otwarte z cyklu seminariów z historii Polski XX wieku na, którym wykład głosił dr Krzysztof Persak, Aparat bezpieczeństwa w krajach bloku sowieckiego. Analiza porównawcza

 

15 grudnia

Koło Naukowe Historyków Studentów KUL wraz z Katedrą Nauk Pomocniczych Historii KUL zorganizowali pokaz filmu i prelekcję nt.: „Józef Zadzierski ps. „Wołyniak” – dowódca niezłomny”.

 

 

 
 

15 grudnia

odbyła się ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna pt. „Wzajemność w kulturze. Teoria i praktyka” zorganizowana przez Katedrę Teorii Kultury i Sztuki Instytutu Kulturoznawstwa KUL.

 

 

 
 

16 grudnia

Katedra Filozofii Boga KUL była gospodarzem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Filozofia o Bogu i religii pt. „Bóg w przestrzeni publicznej”.  

 

 

 

16 grudnia

Uczelniany Samorząd Studentów KUL zaprosił społeczność akademicką do udziału w Opłatku Uniwersyteckim 2010. W programie było wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem, życzenia, a także wręczenie nagród dla studentów za działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich i etiuda wigilijna Teatru ITP pt. „Hej, co się dzieje?!”.

Kronika na Boże Narodzenie

 

 

 

 
 

16 grudnia

Instytut Teologii Dogmatycznej KUL oraz Katedra Mariologii zorganizowali sympozjum pt. „Serce mówi do serca. Błogosławiony John Henry Newman (1801-1890)”.