Dział Projektów Naukowych

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2021 r. 

Dział Krajowych Projektów Naukowych  zmienia nazwę na

Dział Projektów Naukowych

 

Dział Projektów Naukowych obejmuje obszar obsługi krajowych projektów naukowych.

 

Główne zadania Działu:

  1. pomoc pracownikom naukowym i doktorantom w prawidłowym przygotowywaniu projektów naukowo-badawczych,
  2. procedowanie wniosków grantowych w odpowiedzi na ogłoszone konkursy
  3. realizacja umów grantowych: kontrola prawidłowości realizacji umowy, rozliczanie poniesionych kosztów
  4. przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektów
  5. obsługa projektów ogólnouniwersyteckich - wnioski i wydatkowanie
  6. kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji  i rozliczanie poniesionych kosztów
  7. współudział w przygotowywaniu wniosków i sprawozdań z dotacji.

 

 

 

 

 

 

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona