Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  „Dekada harmonizacji w  prawie ochrony środowiska.

  Wdrażanie i stosowanie unijnego prawa ochrony środowiska w Polsce.”


 

 

Wtorek

 10 maja 2011

 

Od 16.00

 

Rejestracja Gości

 

Hotel Victoria

Narutowicza 58/60

Lublin

 

18:00 - 19.00

 

Kolacja

Restauracja Victoria

 

19.00 – 21.00

 

Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Ochrony Środowiska

Doświadczenia z prac Avosetta Group – dr Barbara Iwańska

 

Absurdy legislacyjne w systemie ocen oddziaływania na środowisko
- refleksje praktyka
– dr Marcin Pchałek

oraz

Inicjatywy na rzecz wymiany informacji i danych o prawnikach ochrony środowiska

 

 

Środa

11 maja 2011

 

8:00 – 9:00

 

Śniadanie

Restauracja Victoria

 

9.00-10.00

 

 

Uroczyste otwarcie Konferencji oraz wystąpienia zaproszonych gości

Wykład inauguracyjny

 Wdrażanie unijnego  prawa ochrony środowiska w Polsce w latach 2001-2011

Anna Kozińska, Departament Prawny  MŚ

 

 

10.00 -11.00

 

 

Sesja I

Problemy harmonizacji  prawa ochrony środowiska

Prowadzenie sesji: Prof. zw. dr hab. J. Ciechanowicz  -McLean

 

Referaty wprowadzające:

Dr Z. Bukowski, Dysharmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska z prawem unijnym na wybranych przykładach


Prof. zw. dr hab. M. Górski, Harmonizacja prawa wewnętrznego  z prawem unijnym w dziedzinie gospodarki odpadami

 

Zgłoszone wystąpienia oraz dyskusja

 

11.00-11.30

 

 

Przerwa na kawę


11.30-13.30

 

Sesja II

System ocen oddziaływania na środowisko –

 stan wdrażania i skuteczność  stosowania prawa

Prowadzenie sesji: Prof. zw. dr hab. M. Górski

 

Referat  wprowadzający

 dr Piotr Otawski, zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska System ocen oddziaływania na środowisko w Polsce

 

Zgłoszone wystąpienia oraz dyskusja

 

13.30-14.30

 

 

Obiad

Restauracja Victoria

 

14.30-16.30

 

Sesja III

Nowe instrumenty administracyjnoprawne w ochronie środowiska

- stan wdrażania i skuteczność  stosowania prawa

 Prowadzenie sesji: Prof. dr hab. E. Czech

 

Referaty wprowadzające:

prof. zw. dr hab. J.  Ciechanowicz –McLean i dr Maciej Nyka, Nowe instrumenty administracyjnoprawne w ochronie środowiska


prof. dr hab. M. Rudnicki, Prawne aspekty realizacji w Polsce demonstracyjnych projektów typu CCS (carbon capture and storage)

 

Zgłoszone wystąpienia oraz dyskusja

 

17.00-19.00

 

Zwiedzanie lubelskiej starówki z przewodnikiem

lub czas wolny


19.00

 

Uroczysta kolacja 

Klub Muzyczny

 

 

Czwartek

12 maja 2011

 

8:00 – 9:30

 

Śniadanie


9.00 - 10.30

 

Sesja IV

 Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska - stan wdrażania

i skuteczność  stosowania prawa 

Prowadzenie sesji prof. dr hab. J. Stelmasiak

 

Referaty wprowadzające:

 Prof. dr hab. B. Rakoczy, Ewolucja koncepcji odpowiedzialności w polskim prawie ochrony środowiska 


Prof. dr hab. E. Czech, Ustalanie odpowiedzialności za szkody w środowisku - potrzeba zmian istniejącego stanu prawnego

 

Zgłoszone wystąpienia oraz dyskusja

 

10.30 - 11.00

 

 

Przerwa kawowa

 

 

11.00 - 12.30

 

Sesja  V

Stosowanie unijnego prawa ochrony środowiska w warunkach nienależytej implementacji

 Prowadzenie sesji prof. dr hab. B. Rakoczy

 

Referaty wprowadzające:

Sędzia NSA  prof. dr hab. J. Stelmasiak,  Wybrane zagadnienia orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie ochrony środowiska


Sędzia NSA dr Z. Wiśniewski, Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego  i standardów unijnych

Zgłoszone wystąpienia oraz dyskusja

 

12.30 – 13.00   

 

Sesja podsumowująca i zamknięcie obrad

Zakończenie Konferencji

 

13.00

 

 

Obiad

Restauracja Victoria

 

 

Wszystkie sesje odbywają się w Sali Kongresowej (parter)

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2011, godz. 20:55 - Piotr Pokorny