Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych
Seria wydawnicza Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych


 

tom 3. Pogranicza nauki. Protonauka - Paranauka - Pseudonauka, red. Józef Zon
Wydawnictwo KUL, Lublin, 2009
, ISBN: 978-83-7363-812-9, s 368

 

 • Józef Zon - Przedmowa

Pogranicza nauki. Protonauka - Paranauka - Pseudonauka - kliknij, aby zobaczyć więcejFilozofia Nauki

 • Abp Józef Życiński - Empiryzm logiczny a kryteria naukowości we współczesnej fizyce teoretycznej
 • Piotr Leśniak - Falsyfikowalność jako kryterium demarkacji
 • Paweł Polak - Jeszcze jedno spojrzenie na problem demarkacji
 • Kajetan Młynarski - Czy świat jest obliczalny? Uwagi o historycznej składowej nauk przyrodniczych
 • Włodzimierz Klonowski - Human Linearity Virus i p-nauka
 • Jerzy Warczewski - Przedmiot fizyki i przedmiot wiary są różne. Czym jest fizyka?
 • Wojciech Sady - Dlaczego Rozmowy i dowodzenia matematyczne Galileusza
  są naukowe, a Świat Kartezjusza nie?

Protonauka - Nauka

 • Jan Czerniawski - Przeszłość i perspektywy protofizyki
 • Teresa Grabińska - teorie skłonności jako ontologia i protonauka
 • Mirosław Zabierowski - Pojęcie protomodelu w naukach empirycznych
 • Maciej Dombrowski - Między proto- i paranauka. Wokół koncepcji ontologii Bolesława Gawęckiego
 • Paweł Zeidler - Czy alchemia była protochemią? Studium metodologiczno-historyczne
 • Danuta Sobczyńska - Goethe i Ostwald. Die Farbenlehre w interpretacjach artysty i uczonego
 • Jacek Rodzeń - Znaczenie techniki w protonaukowej fazie rozwoju dyscyplin przyrodniczych

Paranauka - Nauka

 • Jarosław Sak - Czym jest choroba? Problemy definiowania kategorii choroby w filozofii medycyny
 • Piotr Bylica - Zaburzenia dysocjacyjne czy opętanie przez Szatana? Historyczno-metodologiczna analiza stosunku psychiatrii do problemu opetań
 • Andrzej Kapusta - Szaleństwo i metoda: spór o naukowość we współczesnej psychiatrii
 • Tomasz Rzepiński - Paramedycyna a postulaty evidence-based medicine
 • Michał Tempczyk - Medycyna chińska - od paranauki do nauki

Pseudonauka - Nauka

 • Barbara Tuchańska - Od protonauki do pseudonauki: przypadek astrologii
 • Tomasz Witkowski - Zamki na piasku: psychologiczne determinanty sukcesu i trwałości pseudonauki
 • Anna Lemańska - Status metodologiczno-epistemologiczny koncepcji inteligentnego projektu
 • Kazimierz Jodkowski - Dlaczego kreacjonizm jest pseudonauką?
 • Robert Piotrowski - Od wiedzy o rasach do rasizmu i z powrotem
 • Paweł Kawalec - Nauka instytucjonalna na usługach pseudonauki
 • Józef Zon, Marian Wnuk - Kryteria demarkacji między nauką, para- i pseudonauką na przykładzie kontrowersji wokół bioplazmy 

 

 

Zapraszamy do Księgarni Internetowej

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2010, godz. 20:13 - Andrzej Zykubek