1. Szubielska, M. (w druku). Warunkowanie. Encyklopedia Katolicka.
 2. Szubielska, M., Jaroszek, K., Kiljanek, B. (w druku). Costs of changing modality in visuo-haptic recognition of scenes. Annals of Psychology// Roczniki Psychologiczne, 16, 2.
 3. Szubielska, M. (2012). Efektywne wykorzystanie filmu animowanego w edukacji szkolnej. W: I. Ulfik-Jaworska, A. Gała (red.), Dalej w tę samą stronę. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Marii Braun-Gałkowskiej (s. 333-339). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 4. Szubielska, M. (2012). Funkcjonowanie teorii  umysłu u dzieci niewidomych. Roczniki Psychologiczne, 15, 4, 183-203.
 5. Szubielska, M., Bałaj, B., Fudali-Czyż, A. (2012). Estetyczny odbiór fotografii poprzez stereotyp umysłowej niepełnosprawności twórcy. Psychologia Społeczna, 4, 372-378.
 6. Szubielska, M., Marek, B. (2012). Comprehension of tactile graphics by school-aged children with severe visual impairment: The role of tactile perception and spatial imagery. W: 15th European Conference on Developmental Psychology. 23-27 August 2011 – Bergen – Norway. Merimond International Proceedings  (s. 121-130). Bologna: Medimond Publisher.
 7. Szubielska, M. (2011). O trudnościach w badaniu rozumienia audycji telewizyjnych przez dzieci. W: A. Kucharski, M. Stencel (red.), Homo sapiens – Homo communicans (s. 99-111). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 8. Torój, M., Szubielska, M. (2011). Prior visual experience, and perception and memory of shape in people with total blindness. British Journal of Visual Impairment, 29, 1, 60-81.
 9. Francuz, P., Szalkowska, A., Szubielska, M. (2010). W jaki sposób obraz modyfikuje rozumienie treści telewizyjnych programów informacyjnych? Studia Medioznawcze, 40, 1, 41-53.
 10. Szubielska, M. (2010). Zdolności wyobrażeniowe niewidomych dzieci w zakresie skaningu i rotacji kształtu dotykanych obiektów. Roczniki Psychologiczne, 13, 2, 143-158.
 11. Marek, B., Otrębski, W., Rodziewicz, B., Sękowski, T., Szubielska, M., Torój, M., Trojanowska-Bis, A. (2008). Przez języki świata do pracy. Nowe idee w rehabilitacji zawodowej osób niewidomych i słabo widzących. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 12. Szubielska, M. (2007). Fluktuacja uwagi wzrokowej na ekranie telewizora a rozumienie filmu niemego przez dzieci przedszkolne. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej (s. 117-129). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 13. Szubielska, M. (2007). Rozumienie programów telewizyjnych przez dzieci. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 14. Szubielska, M. (2007). Rozwój zdolności myślenia metaforycznego u dzieci w okresie średniego dzieciństwa a rozumienie treści obrazowych z okolicy cięć montażowych. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej (s. 87-115). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 15. Szubielska, M., Francuz, P. (2006). Niebezpieczne związki między ścieżkami. Zeszyty telewizyjne, 11, 4-19.
 16. Francuz, P., Szubielska, M. (2004). Czego możemy nauczyć się o naszej pamięci na podstawie analizy rozpoznawania treści słownych i obrazowych umieszczonych w materiale audiowizualnym w pobliżu cięcia montażowego? W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji 2 (s. 333-349). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 17. Szubielska, M. (2004). Uwaga i rozumienie w odbiorze przekazu audiowizualnego przez dzieci. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji 2 (s. 99-132). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 18. Szubielska, M., Francuz, P. (2004). Zapamiętywanie treści telewizyjnych programów informacyjnych o zróżnicowanym nasyceniu emocjonalnym. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji 2 (s. 219-243). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2013, godz. 13:42 - Aleksandra Dziak