"Psychologia wobez wyzwań XXI wieku"

W dniu 6 marca 2010 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się sympozjum na temat "Psychologia wobez wyzwań XXI wieku", w którym wzięli udział członkowie Rady Naukowej Instytutu Psychologii KUL i UKSW.

Autor: Łukasz Cięgotura
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2010, godz. 14:00 - Łukasz Cięgotura