dr Wiesław Jan Talik

 
Katedra Psychologii Ogólnej

 

Kontakt                                 

Instytut Psychologii KUL    

Al. Racławickie 14 
20-950 Lublin
pokój C-328

 

e-mail: talik@kul.pl


Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych – rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/364.

Trener treningu interpersonalnego – rekomendacja II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr II/501.
Doradca zawodowy.
Coach.

 

Kariera naukowa:

2009 - doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.
Praca doktorska pt. Struktura systemu Ja a przystosowanie u osób w okresie dorastania zrealizowana w ramach grantu promotorskiego Ministra Edukacji i Nauki nr 1 H01F 061 30 (marzec 2006 - marzec 2009). Promotor: prof. Piotr Oleś.

2003 - magister psychologii.

 

 

Zainteresowania naukowe:

Psychologia przedsiębiorczości, poznawcza psychologia osobowości, tworzenie testów psychologicznych, kompetencje menadżerskie, pomiar kompetencji, efektywność szkoleń.

 

Prowadzone zajęcia:

Trening prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego

Psychologia szkoleń i rozwoju zawodowego

Podstawy psychometrii

Wprowadzenie do metodologii doradztwa kariery

Doradztwo kariery w systemie edukacji

 

Udział w projektach międzynarodowych:

 

2016-2019 - Developing Future Careers Through Personalised Guidance – GuidEU.

2017-2018 - European Labour Mobility Support - LAMOS EU.

2017-2018 - Become a trainer – model kształcenia i wspierania kadry kierowniczej powyżej 45 roku życia.

2016-2017 - Under the wings of mentor – model wsparcia instytucji rynku pracy w budowaniu przewagi konkurencyjnej kobiecych start-up.

2015-2018 - Organizational Success Through Employee Satisfaction – OSTESA EU.

2013-2014 - ComTal - Competence and talent assessment in SMEs.

2012-2014 - ComPM - Competences Framework for European Project Managers.

2009-2011 - Competence Level Assessment of SME Managers – M-ASTRA.

2005-2007 - Managerial Competence Level Assessment, Training Plan and Implementation for SME – ASTRA.

Autor: Wiesław Talik
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2018, godz. 23:37 - Wiesław Talik