W ostatnim numerze kwartalnika Studia Prawnicze KUL (2010, nr 1) ukazał się artykuł pracownika naszej Katedry, dr. Dariusza Buciora, pt. Pośredniczenie i zawieranie umów jako przedmiot zobowiązania agenta.

 

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Autor: Dariusz Bucior
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2011, godz. 19:44 - Andrzej Herbet