W dn. 16 grudnia 2010 r. ukazało się opracowanie Prawo handlowe XXI wieku. Czas stablizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego (red. M. Modrzejewska, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010). W Księdze zostały opublikowane dwa artykuły autorstwa pracowników naszej Katedry: M. Trzebiatowski, Udzielenie prawa na znak towarowy a zakres działalności zgłaszającego/uprawnionego - czyli o skutkach traktatu singapurskiego oraz D. Bucior, Podstawy nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy agencyjnej a okoliczności decydujące o roszczeniu wyrównawczym agenta.

 

Zapraszamy do lektury!

Autor: Dariusz Bucior
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2011, godz. 09:39 - Andrzej Herbet