logo_IX_OKSHW_3.JPG            KULOWSI_ORZEL.JPG

 

 

 

 

 Szanowni Państwo prezentujemy harmonogram poszczególnych paneli konferencyjnych  

 IX Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskości


 

 

 

Historia wojskowości XIX wieku (12)

Moderatorzy – dr Marcin Baranowski (KUL)

CZWARTEK

Collegium Norwidianum 101

 

14:00-14:20 – mgr Tomasz Malczewski (UKSW) Obraz Armii Księstwa Warszawskiego i jej relacje ze społeczeństwem w roku 1809 na podstawie wybranych tytułów prasowych i pamiętników

14:20-14:40 – Krzysztof Figa (AJD) Obraz kawalerii w działaniach dywizji gen. Jana Henryka Dąbrowskiego na Białorusi, między lipcem a listopadem 1812 roku

14:40-15:00 – mgr Krzysztof Augustyniak (UWM) Wyprawa łysobucka w świetle relacji pamiętnikarskich

15:00-15:20 – mgr Łukasz Wojtach (UW) Kunktatorzy? Polscy wodzowie powstania listopadowego

15:20-15:40 – dyskusja

15:40-16:00 – Lesław Zbieranek (UAM) Inkerman 1854 – bitwa wygrana przez Brytyjczyków, Francuzów, a może przegrana przez Rosjan?

16:00-16:20 – Damian Machaj (UwB) Przyczynek do funkcjonowania obozów jenieckich z okresu wojny secesyjnej

16:20-16:40 – Marek Kawczyński (UW) Oczekiwanie na zwycięstwo i gorycz porażki – stosunek ludności cywilnej do pierwszej bitwy pod Manassas / nad Bull Run (21 VII 1861)

16:40-17:00 – mgr Michał Staniszewski (UW) Subtelny manewr czy agresywne uderzenie? Konfederackie koncepcje obrony Atlanty latem 1864 r.

17:00-17:20 – dyskusja

17:20-17:40 – mgr Rafał Woźniak (WSFiZ) Żuawi Śmierci w 1863 roku

17:40-18:00 – Marek Sadecki (URz) Walki o przełęcz szypczeńską 1877

18:00-18:20 – Bartłomiej Rusin (UJ) Besarabscy Bułgarzy – ochotnicy w wojnie rosyjsko-tureckiej 1877-1878

18:20-18:40 – mgr Krzysztof Widziński (UWr) Kwestia Sztabu Generalnego w rosyjskim piśmiennictwie wojskowym 1881-1904

18:40-19:00 – dyskusja, zakończenie panelu wojskowości XIX w.

 

 

 

Historia wojskowości polskiej XX w. (do 1945 r.) (cz. 1) (12)

Moderatorzy – mgr Mateusz Zawadzki (KUL), Damian Pszonak (KUL),

CZWARTEK

Collegium Norvidianum 104

 

14:00-14:20 – mgr Michał Janik (UW) Udział polskich jeńców – ochotników w kampanii propagandowej na froncie włoskim w 1918 roku

14:20-14:40 – Szymon Andrzejewski (UAM) Front północny powstania wielkopolskiego 1918/1919

14:40-15:00 – Paweł Wołoszczuk (UAM) Założenia taktyczne i strategiczne bitwy pod Komarowem

15:00-15:20 – Piotr Piss (UWr) Operacja Dyneburska w 1920 roku

15:20-15:40 – dyskusja

15:40-16:00 – mgr Marek Wawrzynkowski (UG) Punkty zapalne w relacjach Wojska Polskiego z ludnością cywilną na terenie DOK nr VIII w latach 1921-1939

16:00-16:20 – Przemysław Mrówka (UW) Sushi a sprawa polska. Misja kapitana Jana Kowalewskiego do Japonii 29 stycznia-15 kwietnia 1923 i jej wpływ na stosunki polsko-japońskie

16:20-16:40 – mgr Michał Ruczyński (IPN/O Szczecin) Służba – codzienność żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza na przykładzie Batalionu KOP Borszczów

16:40-17:00 – Piotr Konieczny (UAM) Koncepcje wykorzystania oddziałów Obrony Narodowej podczas kampanii wrześniowej

17:00-17:20 – dyskusja

17:20-17:40 – Ewelina Klimczak (UJK) Skradzione dzieciństwo, utracona młodość – wojna obronna Polski we wrześniu 1939 r. z perspektywy dzieci i młodzieży na przykładzie literatury wspomnieniowej

17:40-18:00 – Jerzy Dreger (UAM) Obrona sektora „Tynne” Rejonu Umocnionego „Sarny” przez pułk KOP „Sarny” w dniach 18-21 września 1939

 

18:00-18:20 – Bartłomiej Mikulski (UW) Szturm oraz obrona osiedla łączności Babice przez II i III batalion 26. PP w kampanii wrześniowej 1939 r.

18:20-18:40 – mgr Anna Kraus (UW) Spalona ziemia. Pacyfikacja wsi Prehoryłe na tle konfliktu polsko-ukraińskiego w czasie II wojny światowej

18:40-19:00 – dyskusja, zakończenie cz. 1. panelu wojskowości polskiej XX wieku (do 1945 r.)

Historia wojskowości w epoce starożytnej (11)

Moderatorzy – mgr Sebastian Długoborski (KUL), Bartłomiej Proc (KUL)

PIĄTEK

Collegium Norwidianum 105

 

09:00-09:20 – mgr Sebastian Długoborski (KUL) Negocjacje jako integralny element działań oblężniczych na starożytnym Bliskim Wschodzie

09:20-09:40 – mgr Bartłomiej Proc (KUL) Trzy listy wodzów w „Persach” Ajschylosa

09:40-10:00 – mgr Andrzej Dudziński (UJ) Bitwa pod Gelą jako efekt doświadczeń w walkach z Kartaginą w latach 409-406 p.n.e.

10:00-10:20 – mgr Łukasz Holesz (UJ) Wojna Seleukosa I z Antygonem w latach 311-309 p.n.e. w świetle źródeł klasycznych i babilońskich

10:20-10:40 – dyskusja

10:40-11:00 – Sławomir Kurzak (UJK) Znaczenie i problem lojalności najemników w armiach hellenistycznych w IV i III wieku p.n.e.

10:00-11:20 – ks. mgr Andrzej Konachowicz (KUL) Zasady prowadzenia wojny, organizacja i taktyka na przykładzie Reguły wojny (1QM)

11:20-11:40 – mgr Michał Norbert Faszcza (UW) Seditio legionów w Ankonie w 84 r. przed Chr.

11:40-12:00 – Krzysztof Żabierek (UAM) Legiony rzymskie w prowincji Mezji w okresie wojen Domicjana z Decebalem. Struktura, uzbrojenie, organizacja

12:00-12:20 – dyskusja

12:20-12:40 – Dawid Zdrojewski (UW) Armia perska w oczach Rzymian u Ammianusa Marcellinusa

12:40-13:00 – Maciej Mikołajewski (UW) Fakt historyczny, czy propaganda władcy? Flota zbożowa Juliana Apostaty

13:00-13:20 – Michał Pietranik (UW) Fortyfikacje bizantyjskiej Syrii w świetle „De aedificiis” Prokopiusza z Cezarei

13:20-13:35 – dyskusja, zakończenie panelu wojskowości starożytnej

 

 

 

Historia wojskowości średniowiecznej (6)

Moderatorzy – mgr Daniel Gosk (KUL)

PIĄTEK

Collegium Norwidianum 105

 

13:40-14:00 – Sebastian Fituch (UJK) Uzbrojenie nordyckich wojowników w epoce wikingów (IX-XI w.)

14:00-14:20 – mgr Daniel Gosk (KUL) Wygląd i uzbrojenie strażników grobu Chrystusa w polskiej ikonografii średniowiecznej

14:20-14:40 – Konrad Grabek (URz) Mantzikert – ostatnia bitwa wojsk temowych

14:40-14:55 – dyskusja

14:55-15:15 – mgr Piotr Solecki (UŁ) Czy musiało dojść do katastrofy armii krzyżowców pod Hattin?

15:15-15:35 – Antoni Żygadło (UWr) Rewolucja Edwardiańska w wojskowości angielskiej na przełomie XIII i XIV w.

15:35-15:55 – mgr Konrad Ziółkowski (UAM) Przemiany w taktycznej roli piechoty w okresie średniowiecza

15:55-16:10 – dyskusja, zakończenie panelu wojskowości średniowiecznej

 Historia wojskowości w epoce nowożytnej (XVI-XVIII w.) (12)

Moderatorzy – mgr Joanna Napierała (KUL), mgr Andrzej Gładysz (KUL)

PIĄTEK

Collegium Norwidianum 102

 

08:00-08:20 – mgr Michał Furman (KUL) Pozyskiwanie informacji przez dowództwo walczących armii w świetle „Epitoma rei militaria” Wegecjusza i „Consilium rationis bellicae” Jana Tarnowskiego

08:20-08:40 – Damian Koperwas (URz) Zakres władzy hetmana wielkiego koronnego

08:40-09:00 – mgr Zbigniew Chmiel (UW) Działania wojenne pod Smoleńskiem w 1609 r.

09:00-09:20 – Piotr Głowacki (UW) Uczestnictwo Kozaków Zaporoskich w wojnie smoleńskiej 1632-1634

09:20-09:40 – dyskusja

09:40-10:00 – Maciej Wadowski (UJK) „W służbie Ojczyźnie” - kariera wojskowa Stefana Czarnieckiego do 1655 roku

10:00-10:20 – Szymon Dranikowski (UAM) Postawa Jana Kazimierza w bitwie pod Beresteczkiem, a wizerunek ostatniego polskiego Wazy w polskiej historiografii

10:20-10:40 – Marek Groszkowski (UW) Od kapitana do majora. Służba wojskowa Jana Stachurskiego w armii koronnej od IX 1655 do II 1657

10:40-11:00 – Karol Żojdź (UW) Zajęcie Nieświeża przez oddziały Bogusława Radziwiłła jako element zabiegów o utworzenie własnego księstwa pod szwedzką protekcją – wybrane problemy

11:00-11:20 – dyskusja

11:20-11:40 – mgr Michał Sierba (UŁ) Tykocin podczas „potopu” szwedzkiego

11:40-12:00 – mgr Zbigniew Hundert (UKSW) Chorągiew husarska Jana Sobieskiego w latach 1673-1676 – wybrane aspekty

12:00-12:20 – Jan Sowa (UW) „Egzakcyje i agrawacyje”: grabieże żołnierskie w województwie ruskim w latach 1686-1693

12:20-12:35 – dyskusja

12:35-12:55 – mgr Katarzyna Wagner (UW) Bitwa pod Wschową (13 II 1706)

12:55-13:15 – Szymon Gajda (UO) Jakobici w armii rosyjskiej w pierwszej połowie XVIII w.

13:15-13:35 – Kamil Król (UJK) Kariera wojskowa Franciszka Ksawerego Branickiego w latach 1757-1809

13:35-13:50 – zakończenie panelu nowożytnego, dyskusja

 

 


Historia wojskowości powszechnej XX wieku (do 1945 r.) (13)

Moderatorzy – mgr Daniel Chraniuk (KUL)

PIĄTEK

Collegium Norwidianum 101

 

08:00-08:20 – Andrzej Pierzchała (UKSW) Siły Ententy na Bliskim Wschodzie w latach 1914-1918

08:20-08:40 – Daniel Fidala (UWr) Postrzeganie rzeczywistości frontowej Wielkiej Wojny w Imperium Osmańskim we wspomnieniach brytyjskiego kapelana

08:40-09:00 – mgr Magdalena Jolanta Berkowicz (UPKEN) Działania zeppelinów nad Wielką Brytanią w okresie Wielkiej Wojny

09:00-09:15 – dyskusja

09:15-09:35 – Maciej Skup (UW) Éirinn go Brách. Wywiad brytyjski w Irlandii 1914-1922

09:35-09:55 – mgr Krzysztof Fudalej (UW) Dyskusje na temat broni pancernej na łamach wybranych czasopism niemieckojęzycznych w latach 1918-1933

09:55-10:15 – Joachim Popek (URz) Talvisota – dramatyczna walka o niepodległość Finlandii

10:15-10:35 – Bogusław Kosel (UwB) Sowietyzacja Atmii Litewskiej (Lietuvis kariuomene) VI-IX 1940

10:35-10:55 - dyskusja

10:55-11:15 – Krzysztof Michalik (UWr) Biografia Feldmarszałka Waltera Modela

11:15-11:35 - Norbert-Roman Gajda (UAM) Historia strzelców wyborowych w wybranych konfliktach zbrojnych do 1945 roku

11:35-11:55 – mgr Daniel Chraniuk (KUL) Węgrzy, Włosi i Rumuni w bitwie stalingradzkiej we wspomnieniach Niemców

11:55-12:10 – dyskusja

12:10-12:30 – Andrzej Wojciechowski (UKSW) Wpływ kodeksu Bushido na życie samurajów podczas rewolucji Meji i żołnierzy japońskich w czasie II wojny światowej

12:30-12:50 – mgr Oskar Myszor (UG) Zapomniany sojusznik Wschodzącego Słońca: Birmańczycy u boku Japonii, 1941-1945

12:50-13:10 – Mateusz Nowikiewicz (UWr) Zjawisko zbierania łupów i trofeów wojennych wśród żołnierzy amerykańskich podczas Wojny na Pacyfiku, na przykładzie kampanii lądowej na Guadalcanal (1942-1943)

13:10-13:25 – dyskusja, zakończenie panelu wojskowości powszechnej XX wieku (do 1945 r.)

 Historia wojskowości polskiej XX w. (do 1945 r.) (cz. 2) (11)

Moderatorzy – mgr Mateusz Zawadzki (KUL), Damian Pszonak (KUL),

PIĄTEK

Collegium Norwidianum 101

 

13:30-13:50 – mgr Mariusz Niestrawski (UAM) „Latające trumny” lotnictwa II Rzeczypospolitej. Ansaldo A.300, Ansaldo A.1 Balilla, SPAD 61c1

13:50-14:10 – mgr Wojciech Sługocki (UAM) Obrona przeciwpancerna Wojska Polskiego w przededniu II wojny światowej – wybrane zagadnienia

14:10-14:30 – Marcin Jędrysiak (UWr) Pojęcie Czynnej Służby Wojskowej w prawie polskim 1918-1924

14:30-14:45 – dyskusja

14:45-15:05 – Piotr Popławski (UwB) Nocne walki o Myszyniec – 2 czy 3 września 1939 roku?

15:05-15:25 – Artur Wodzyński (UW) Żołnierze narodowości niemieckiej w szeregach Wojska Polskiego podczas kampanii 1939 roku

15:25-15:45 – Kamil Skwirut (URz) „Abym mógł żyć i umierać jak prawy żołnierz polski”. Rzeszowscy oficerowie Wojska Polskiego zamordowani w Charkowie wiosną 1940 r.

15:45-16:00 – dyskusja

16:00-16:20 – Ludwika Borzymek (UKSW) Zrzuty lotnicze cichociemnych w latach 1942-1943 na terenie Ośrodka III Wyszków Obwodu „Rajski Ptak”

16:20-16:40 – Kamil Sulej (KUL) Wyszkolenie żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych na podstawie Podręcznika Dowódcy Plutonu Strzeleckiego

dyskusja

16:40-17:00 – Michał Bednarczyk (KUL) Służba medyczna w 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w świetle wspomnień Grzegorza Fedorowskiego PS. „Gryf”

17:00-17:15 – dyskusja

17:15-17:35 – Magdalena Gajda (UW) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Powstaniu Warszawskim

17:35-17:55 – Tomasz Kozakiewicz (UKSW) Służba byłych żołnierzy Wehrmachtu w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Historia jednego przypadku

17:55-18:05 – dyskusja, zakończenie cz. 2. panelu wojskowości polskiej XX wieku (do 1945 r.)

 

 

 

Historia wojskowości współczesnej (po 1945 r.) (4)

Moderator – Damian Duda (KUL)

PIĄTEK

Collegium Norwidianum 105

 

16:15-16:35 - Piotr Ogiński (UW) Radzieckie zestawy rakietowe na wyposażeniu Sił Zbrojnych PRL. Analiza, potencjał militarny, interoperacyjność: porównanie na wybranych przykładach (S-75 Dźwina/Wołchow, S-125 Newa, 2K11 Krug)

16:35-16:55 – Marcin Milczarek (UWr) Pancerne aspekty wojny koreańskiej, na podstawie wybranych wspomnień amerykańskich żołnierzy i oficerów

16:55-17:05 – dyskusja

17:05-17:25 – mgr Maciej Stanecki (UW) Schyłek brytyjskiego mocarstwa w oczach amerykańskich analityków – Defence White Paper 1966 w świetle analizy RAND Corporation

17:25-17:45 – mgr Kamil Szubart (UJ) Wkład RFN w I wojnę w Zatoce Perskiej

17:45-17:55 – dyskusja, zakończenie panelu wojskowości współczesnej

 Źródłoznawstwo i nauki pomocn(icz)e historii wojsk. (9)

Moderator – mgr Andrzej Gładysz (KUL)

PIĄTEK

Collegium Norwidianum 102

 

14:15-14:35 – mgr Andrzej Gładysz (KUL) Piętno jako jedna z metod rozpoznawania koni w armii Rzeczpospolitej ostatnich Jagiellonów

14:35-14:55 – Katarzyna Śliwicka (UO) Pamiętniki jako źródło do dziejów militarnych Konfederacji Barskiej

14:55-15:15 – Alicja Młyńska (UG) Cmentarze pierwszowojenne na terenie powiatów zduńskowolskiego oraz pabianickiego. Stan zachowania oraz projekt rewitalizacji

15:15-15:30 – dyskusja

15:30-15:50 – mgr Joanna Napierała (KUL) Mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego jako źródło historyczne

15:50-16:10 – Aleksander Kotarski (UWr) Ustrój sądownictwa wojskowego w II Rzeczypospolitej

16:10-16:30 – mgr Marcin Markowski (KUL) Wizerunki wodzów na banknotach polskich z lat 1918-1939

16:30-16:45 – dyskusja

16:45-17:05 – mgr Szymon Henryk Płoński (UWr) Gwara żołnierska w II wojnie światowej, czyli jak żołnierze różnych stron konfliktu mówili sobie po imieniu

17:05-17:25 –Dominik Patryk Borek (UW) Historia Orderu Krzyża Grunwaldu

17:25-17:45 – mgr Jan Szkudliński (M2wś) Koncepcja prezentacji militariów w ekspozycji głównej Muzeum II Wojny Światowej

17:45-18:00 – zakończenie panelu, dyskusja


 

 

 

 

IXOKHSW.pdf

 

Formularz_zgloszeniowy.doc

 

Abstrakt_referatu.pdf

Autor: Andrzej Gładysz
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2011, godz. 23:37 - Joanna Napierała