Logo UE Baner projektu
Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
Szkolenia z języka angielskiego i niemieckiego dla osób pracujących
jezykiKatolicki Uniwersytet Lubelski przystąpił 1 lutego 2005 r. do realizacji projektu „Szkolenia z języka angielskiego i niemieckiego dla osób pracujących”. Szkolenia są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu 2 ZPORR "Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach".

Wszystkie szkolenia zostaną zrealizowane w 2005 roku. Skorzysta z nich łącznie 120 osób: w I edycji 60 osób (40 - język angielski, 20 - język niemiecki), w II edycji 60 osób. Kurs obejmuje 120 godzin dydaktycznych (45 minutowych) i prowadzony jest systemem weekendowym - w soboty i niedziele. Szkolenie obejmuje także 60 godzin w systemie "e-learning".

Zasadniczym celem kursu jest podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie znajomości języków angielskiego i niemieckiego dla zwiększenia ich atrakcyjności zawodowej oraz dostosowania do zmieniających się potrzeb konkurencyjnego rynku pracy. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach szkoleniowych, po 10 osób. Przewiduje się dwa poziomy grup szkoleniowych, zgodnie z CEF (Common European Framework): podstawowy (A2), średnio zaawansowany niższego stopnia (B1).

Szkolenie jest realizowane w oparciu o programy autorskie, skrypty, opracowania własne, podręczniki i dodatkowe materiały dydaktyczne: prasę, materiały autentyczne, materiały ksero, audio, wideo, multimedia, Internet, testy - dostosowane do poziomu grupy oraz materiały ewaluacyjne. Uczestnikom zapewnia się wyżywienie, zwrot kosztów podróży oraz nocleg w miarę potrzeb.

Szkolenia prowadzić będzie specjalistyczna kadra Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL o wysokim poziomie kwalifikacji i umiejętności dydaktycznych oraz osoby doświadczone w zakresie organizacji szkoleń.

Szkolenie dla uczestników jest bezpłatne. Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać w Biurze Projektu znajdującym się w Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego KUL pokój 1035 lub pod numerem telefonu: (081) 445 39 96.