INFORMUJEMY, IŻ OD DNIA 11.01.2011 r. Z UWAGI NA WOLNE MIEJSCA, REKRUTACJA NA BEZPŁATNE STUDIA W ZAKRESIE DIAGNOZY I TERAPII TRUDNOŚCI SZKOLNYCH I WAD WYMOWY KONTYNUOWANA BĘDZIE, AŻ DO ICH WYCZERPANIA - WCZEŚNIEJSZE TERMINY ULEGAJĄ WYDŁUŻENIU.

 

Organizatorem studiów podyplomowych jest Katolicki Uniwesytet Lubelski Jana Pawła II w partnerstwie z Gminą Lublin. Studia są realizowane w ramach projektu "Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W/w studia podyplomowe skierowane są do nauczycieli kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego (szkoły podstawowe i przedszkola) z obszaru Gminy Lublin, zarówno do kobiet i mężczyzn. Studia potrwają dwa semestry i obejmą 214 godzin zajęć dydaktycznych i 60 godzin praktyk w przeliczeniu na jedną osobę. Zjazdy będą piątkowo-sobotnie, zajęcia prowadzone będą przez specjalistów  Instytutu Pedagogiki KUL ze stopniem dra habilitowanego, doktora oraz magistra. Studia pozwolą na podniesienie wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi w zakresie  diagnozy i terapii trudności szkolnych oraz wad wymowy.

 

Program studiów zawiera kompletną wiedzę potrzebną w pracy z najmłodszymi dziećmi. Każde z zajęć w ramach studiów kończy się zaliczeniem bądź egzaminem, natomiast zakończenie całości studiów obejmuje napisanie i obronę pracy dyplomowej. Każda osoba, która ukończy studia, otrzyma zaświadczenie oraz certyfikat.

 

Program studiów podyplomowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy

POBIERZ PLIK

 

Warunkami przyjęcia na studia podyplomowe są elektroniczna rejestracja kandydata na stronie www.kul.pl/dlakandydatow (rejestracja, zalogowanie, wybór kierunku z oferty i zatwierdzenie po wpisaniu wszystkich danych) oraz wydrukowanie kwestionariusza tej rejestracji i złożenie go razem z kompletem dokumentów w biurze rekrutacyjnym: Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego KUL.

 

 

Szczegółowe informacje i instrukcja oraz lista wymaganych załączników do złożenia i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.pedagogxxiwieku.pl/rekrutacja.

 

Przewidziany termin zakończenia elektronicznej rejestracji i przyjmowania dokumentów to 26 stycznia 2011 r.

 

Miejsce składania kompletu dokumentów:

Biuro rekrutacyjne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i
Doskonalenia Zawodowego
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
X piętro p. C-1035 (Collegium Jana Pawła II)
Osoba do kontaktu:
Katarzyna Kujtkowska-Dziadkowiec
Telefon: 81 445-39-96
Fax: 81 445-39-97

W godz.: 8.00-15.30 od pon.-pt. (przerwa między 12.00-13.00)

oraz od 9.00 do 12.00 w soboty.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2012, godz. 08:35 - Beata Kaczan