Stypendia doktoranckie 2006/2007 i grant badawczy

dominik_wieczorek olga_grabowska
Dominik Wieczorek i Olga Grabowska otrzymali naukowe stypendia doktoranckie fundowane przez KUL. W roku 2006/2007 Instytut Psychologii otrzymał tylko trzy stypendia, z czego dwa uzyskali doktoranci w naszej Katedrze. Ponadto, Olga otrzymała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dotyczącym finansowania jej projektu badawczego Poznawcze uwarunkowania uczenia się języka obcego metodą fonogestów przez osoby słyszące. Promotorem jej pracy doktorskiej jest Piotr Francuz.
Autor: Grzegorz Petrykowski
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2007, godz. 15:26 - Piotr Francuz