studia magisterskie 1990-1995

filologia polska, WNH, KUL

1995

praca magisterska: Motywacje w doborze imion chrzestnych na materiale ksiąg metrykalnych parafii Mikluszowice koło Bochni, pod kierunkiem prof. dra hab. M. Łesiowa

 doktorat

WNH, KUL

2003 praca doktorska: Świadectwo religijne. Gatunek – język – styl, promotor – prof. dr hab. Z. Leszczyński; recenzenci: prof. dr hab. W. Makarski; dr hab. B. Nowowiejski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2011, godz. 17:33 - Małgorzata Nowak-Barcińska