Logo UE Logo projektu
Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
SWG "Language Bridges" within the RFO "Change on Borders"


Aktualności

Kurs języka ukraińskiego on-line

2007-04-28

Szanowni Państwo, od soboty 28.04.2007 r. zajęcia Kursu języka ukraińskiego on-line stale będą się odbywać w sali C-925 (9 piętro budynku Colegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14 w Lublinie). 

2007-04-20

Szanowni Państwo, przypominam o zmianie sali wykładowej w dniu 21.04.2007 r. Zajecia w tym dniu odbędą się w sali C-925 (9 piętro budynku Colegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14 w Lublinie). 

2007-03-14
Szanowni Państwo, zgodnie z ustaleniami z lektorem dr Nadią Tkaczyk sobotnie zajęcia stacjonarne będą odbywały się w godzinach 15.00-20.00 w sali GG-322.

2007-02-28
Poniżej umieszczamy wstępny harmonogram zajęć w ramach Kursu języka ukraińskiego on-line. Zajęcia będą odbywały się w soboty:
- 3, 17, 31 marca br.
- 21, 28 kwietnia br.
- 12, 26 maja br.
- 9, 23 czerwca br.

2007-02-23
Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy rekrutację na kurs języka ukraińskiego on-line.

Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które rozpocznie się o godz. 10.00 w sobotę 3 marca 2007 r.
w sali CN-022
(budynek Colegium Norwidianum, KUL Al. Racławickie 14
w Lublinie). 

2007-02-14
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza wszystkich chętnych na kurs języka ukraińskiego dla początkujących.

Kurs realizowany jest bezpłatnie w ramach projektu Language Bridges (Interreg III C) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. W ramach kursu przewiduje się naukę języka ukraińskiego na poziomie podstawowym. Jednym z głównych założeń kursu jest promocja kultury ukraińskiej i poszerzanie kompetencji językowych mieszkańców regionu lubelskiego.

Zajęcia prowadzone będą na platformie e-learningowej e-KUL. Zaplanowano 50 godzin zajęć w trybie stacjonarnym i około 100 godzin indywidualnej pracy w trybie e-learning. Spotkania stacjonarne z lektorem odbywać się będą dwa razy w miesiącu w formie 6 godzinnych spotkań sobotnich,  w okresie od lutego do czerwca 2007 r.
Zajęcia prowadzone będą w pomieszczeniach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II /Al. Racławickie 14 w Lublinie/. W ramach kursu organizator zapewnia bezpłatne zajęcia stacjonarne oraz w trybie e-learning, materiały szkoleniowe i informacyjne.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
• komunikatywna znajomość języka polskiego
• wykształcenie min. średnie
• znajomość podstawowej obsługi komputera
• posiadanie stałego dostępu do komputera ze słuchawkami i mikrofonem oraz dostępu do Internetu (przeglądarka Internet Explorer)
• wypełnienie zgłoszenia drogą internetową i złożenie go w biurze rekrutacyjnym
Na podany w formularzu twój adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie otrzymania formularza wraz z linkiem, który umożliwi wydrukowanie poprawnego formularza lub ewentualną korektę danych. Po wydrukowaniu wypełnionego formularza należy go podpisać i przekazać do biura:
Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego KUL
Al. Racławickie 14, pok. C-1035
20-950 Lublin
Zgłoszenia, których wersja papierowa nie zostanie dostarczona do biura w terminie do 22 lutego br. do godz. 12.00 nie będą rozpatrywane. 

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania kursem dodatkowym kryterium będzie motywacja i możliwość wykorzystania zdobytych umiejętności w praktyce.
Zakończenie rekrutacji 20 lutego 2007 r.