Zainteresowania naukowe

 

Język polski jako obcy (glottodydaktyka polszczyzny), gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego, polski język biblijny

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2011, godz. 19:49 - Agata Poręba