2011


  • Zaimki w idiolekcie (na przykładzie zaimków dzierżwaczych mój, twój, swój), w: Język a kultura, t. 22, Idiolekty w różnych sferach komunikacji, red. A. Żurek, Wrocław 2011, s. 107-115.
  • Szwajcarskie Szkice do kazań 1941-1944. Uwagi językoznawcy, „Roczniki Humanistyczne” LIX (2011), z. 6, s. 169-183.


 

 

Wcześniejsze publikacje

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2011, godz. 19:32 - Małgorzata Nowak-Barcińska