1. Dyplom ukończenia studiów magisterskich na  Uniwersytecie Jagiellońskim - w czerwcu 1976: praca magisterska na temat wpływu teorii sztuk plastycznych na powstawanie systemów estetyki filmowej w Polsce w latach 1919-1939.
  2. W grudniu 1985  obrona pracy doktorskiej pt: „ Twórczość krytyczna – literacka, plastyczna, filmowa Stefanii Zahorskiej” .
  3. W maju 2003 kolokwium habilitacyjne i na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznanie  stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych  w zakresie literaturoznawstwa na podstawie dorobku naukowego i  książki : „ Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka”.
  4. Od października 2008 profesor nadzwyczajny UJ.
  5. Od października 2009 kierownik Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki UJ
  6. Od 1 października 2003  do września 2008 zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2011, godz. 17:55 - Aleksandra Dziak