Cele Organizacji

 

25 października 2010 r. Samorząd Studentów jednomyślnie uchwalił cele strategiczne dla całej organizacji, które realizujemy pośrednio poprzez wszystkie formy działań naszej organizacji.

 

 

1) Wzmocnienie pozycji Samorządu na Wydziale i Uczelni

 

Wzmocnie ma się przejawiać przede wszystkim w sprawnej realizacji założeń ustawowych dotyczących zagadnień takich jak chociażby opiniowania programów studiów. Samorząd Studentów WPPKiA KUL ma się stać docelowo stałym uczestnikiem wszelkich przedsięwzięć organizowanych przez Wydział. Liczymy iż poprzez nasze działania uda się wykreować wizję ścisłej współpracy Studentów i Pracowników Wydziału.

 

2) Przybliżenie Studentom działań samorządowych

 

Poprzez działania promocyjne pragniemy zwiększyć świadomość Studentów zarówno Wydziału jak i całej Uczelni w kwestiach ogólnej organizacji samorządności studenckiej, struktur samorządowych a także innych aspektów działań samorządowych na Uczelni.

 

3) Kształtowanie świadomości prawnej wśród Studentów Uczelni

 

Lata działań i doświadczeń uświadomiły Nam jak niski jest poziom świadomości prawnej wśród części studentów. Pragniemy wyjść temu naprzeciw poprzez różnego rodzaju szkolenia i prelekcje otwarte dla wszystkich studentów, które w konsekwencji mają znacząco zwiększyć ten jakże ważny dla wszystkich aspekt życia w społeczeństwie.

 

4) Animacja życia kulturalnego i sportowego na Wydziale

 

Stało się już niemal tradycją, iż Samorząd Studentów WPPKiA KUL organizuje wszelakiego rodzaju przedsięwzięcia kulturalno-sportowe. Imprezy wydziałowe, turnieje sportowe i wiele wiele innych wydarzeń skierowanych do Studentów Wydziału to tylko część z tego co robimy, jednakże uważamy że jest to jeden z celów, którego realizacja jest niezwykle ważna.

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2011, godz. 14:39 - Piotr Pokorny