2011

  • Sposoby identyfikacji osób w dokumentach Władysława Łokietka (1275-1333) - zarys problematyki, w: Nasz język w przeszłości - nasza przeszłość w języku, red. I. Kępka, L. Warda-Radys, Gdańsk 2011, s. 81-92.

 

2010

  • Przywilej lokacyjny jako gatunek stylu kancelaryjnego. Zarys problematyki, w: Problemy językoznawstwa współczesnego i historycznego, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. XXI, red. J. Sławek, Poznań 2010, s. 75-85.
  •  Średniowieczne patrocinia w dokumentach kancelarii monarszej – zarys problematyki, „Roczniki Humanistyczne” LVIII (2010), z. 6, s. 95-118.
  • (spraw.) „Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku”, Gniew, 21-22.10.2009 roku, „Roczniki Humanistyczne” LVIII (2010), z. 6, s. 249-253 (współautorstwo z A. Czaplą)

 

2009

  • Nazwy własne osobowe w kontekście dokumentów średniowiecznej kancelarii kościelnej, „Roczniki Humanistyczne” LVII (2009), z. 6, s. 55-103.

 

 

1997-1999

  • hasła o tematyce historycznej (np.: Astrachański Chanat, Asurbanipal, austriacka wojna sukcesyjna, austriacki zabór, Austro-Węgry, autonomia galicyjska, Awdańcy, Bogoria herb, Bogoriowie), w: Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna „Gutenberg Print” (suplement współczesny), M. Krąpiec, Warszawa, t. 24/2 (1997), 25/3 (1998), 26/4 (1998), 27/5, 28/6, 29/7 (1999)

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2012, godz. 21:46 - Małgorzata Nowak-Barcińska