2011

 • Etos pracy i deontologia zawodowa, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Wydział Cybernetyki. Instytut Organizacji i Zarządzania, Chlewiska k. Kotunia, 6-8.06. 2011 r. (referat: Etos pracy w zwierciadle języka);
 •  Aksjologiczne aspekty dyskursu humanistycznego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Instytut Humanistyczny, Chełm 17-19.06.2011 r. (referat: Krawat semiotyczny. Semiotyczna analiza roli hipokryzji w życiu społecznym);

 • The History of Translation in the Crosscultural Perspective, Российский государственный гуманитарный университет, Москва, 8-13 IX 2011 r. (referat pt. Semantyczne ograniczenia zakresu modernizacji dawnych przekładów biblijnych).

 

2010

 • Problem pracy i bezrobocia w aspekcie bezpieczeństwa i zarządzania, Chlewiska, 31.05-1.06.2010 r.
 • Warsztaty pt. Sprache und Religion , Graz (Austria), 24-26.10. 2010 r.
 • Tradycyjna kultura ludowa w rosyjskim, ukraińskim i polskim obrazie świata, Lublin, 5-7.11. 2010 r.
 • Международная научно-практическая конференция РКИ в современной образовательной и геоплитической парадигме, Москва, 18-19.11.2010 r.

 

2009

 • VIII Spotkania Lubelskich Językoznawców, Zamość-Lublin, 7-8.05.2009 r.
 • Региональные СМИ: традиции, поиски, перспективы, Гродно, 21-22.05.2009 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa Wyraz w języku i tekście. Teoria i praktyka, 5-6.06.2009 r.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Łemkowie – ostatni Mohikanie Europy”, Krynica, 23-24.06.2009 r.
 • Międzynarodowa konferencja akademicka Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia, Tokio, 31.10.2009 r.
 • Dni Lublina w Poznaniu, Obrzycko, 16-17.11.2009 r.

 

2008

 • Vyučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí - súčasnost' a perspektívy, Bańska Bystrzyca (Słowacja), 24-25.04. 2008 r.
 • Literackie twarze Zamościa, Zamość, 15.05.2008 r.
 • Świat ukryty w znaczeniu, czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym w językach słowiańskich, Warszawa 12-14.05. 2008 r.
 • Nasi Mistrzowie. Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w  KUL-u, Lublin, 5.11.2008 r.

 

2007

 • Warsztaty pt. Language and Football , Innsbruck (Austria), 26-28.10.2007 r.
 • Język pisarzy jako problem lingwistyki, Warszawa, 3-5.12.2007 r.

 

2006

 • Losy zesłańców postyczniowych w Imperium Rosyjskim (w 140. rocznicę polskiego powstania nad Bajkałem 1966 r.), Lublin, 15-16.11.2006 r.
 • VII Spotkania Lubelskich Językoznawców, Lublin, 5-6.12.2006 r.

 

2005

 

2004

 • „Słuchajcie mych pieśni, słuchajcie mej mowy…” O Twórczości Jana Pawła II, Lublin, 16.03.2004 r.

 

2003

 

2002

 

2001

 

2000

 • Dni Lublina w Poznaniu, Poznań, 11-12.12.2000 r.

 

1999

 • Normatywna problematyka tekstów pisanych, Zielona Góra, 11.1999.
 • Język, literatura i kultura Słowian - dawniej i dziś III, Poznań, 23-26.09.1999 r.
 • IX Konferencja poświęcona pamięci Profesora Zdzisława Stiebera nt. Słowiańskie słowniki gwarowe, Warszawa, 20-22.10.1999 r.

 

1998

 • Ashkhenaz: Theory and Nation, Kraków, 26-29.05.1998 r.

 

1996

 • Fleksja historyczna języka polskiego, Kraków-Mogilany, 1996.
 • O języku religijnym III, Kazimierz n. Wisłą, 13-14.11.1996 r.

 

1995

 

1992

 • Biblia a kultura Europy, Łódź, 26-28.05.1992 r.

 

1989

 • XV Ogólnopolska Konferencja Młodych Językoznawców, Szczedrzyk, 11-13.05.1989 r.
 • Konferencja Młodych Językoznawców-Dydaktyków, Supraśl, 2-3.11. 1989 r.

 

1988

 • XIII Ogólnopolska Konferencja Młodych Językoznawców-Dydaktyków, Łódź, 10-12.05.1988 r.

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2015, godz. 10:15 - Małgorzata Nowak-Barcińska