W 1997 roku na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego została utworzona Katedra Analizy Numerycznej. Od 15 lutego 1998 roku Katedra wchodzi w skład Instytutu Matematyki i Informatyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego KUL, a jej pełna nazwa to Katedra Analizy Numerycznej i Programowania. Od momentu powstania Katedry kieruje nią dr hab. Ryszard Smarzewski, prof. KUL, pełniący jednocześnie funkcję dziekana Wydziału.

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Katedry dotyczą teorii aproksymacji, metod numerycznych i programowania, modelowania krzywych i powierzchni, kompresji danych oraz aplikacji internetowych.

Zaangażowanie w seminaria o przedstawionej tematyce daje pewność rzetelności realizowanego procesu dydaktycznego. Rozpoczęte przez asystentów prace zmierzające do uzyskania stopnia naukowego doktora, opieka naukowa profesorów, wsparcie adiunktów rokuje ciągły rozwój tej Katedry.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2019, godz. 15:11 - Ewa Pajdowska