2011

Słowa do napisu na zegarze słonecznym V

2010

 • Arw” Stanisław Czycza – uwagi na marginesie edycji dzieła literackiego, w: Rozmaitości warsztatowe, red. nauk. M. Strzyżewski, red. tomu M. Lutomierski, J. Zyśk, Toruń 2010, s. 189-214, Problemy Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich, t. II.
 • „Arw” Stanisław Czycza – dzieło niemożliwe w druku, w: Pierwszy Zjazd Edytorów Doktorantów i Studentów. Polska – Ukraina, 2-4.04.2009 Kraków. Publikacja Koła Naukowego Edytorów UJ za rok akademicki 2008/2009, Kraków 2010, s. 47-58.
 • Autoportrety Stanisława Ignacego Witkiewicza – twarze dandysa. Strategia autokompromitacji, w: Przyszłość Witkacego, red. T. Pękala, Kraków 2010, s. 227-241.

 

2009

 • S. Czycz, Z teczki Sowizdrzała i Z punktu widzenia…, oprac. D. Niedziałkowska, „Kresy” 2009, nr 3 (79), s. 202-219.

 

2008

 • „Przekuć rzeczywistość”. Z Witoldem Damasiewiczem o Andrzeju Wróblewskim rozmawia Jacek Waltoś, oprac. D. Niedziałowska, „Kresy” 2008, nr 4, s. 205-214.
 • „Arw”: Czycz o sztuce, „Magazyn Krzeszowicki” 2008, nr 14-15, s. 10-13.

 

2007

 • Twarze dandysa? Autoportrety Stanisława Ignacego Witkiewicza, „Roczniki Humanistyczne” LV (2007), z. 4, s. 183-214.
 • S. Czycz, Arw, oprac. D. Niedziałkowska, D. Pachocki, Kraków 2007.
 • S. Czycz, Arw – Proza. Fragmenty, podała do druku D. Niedziałkowska, „Twórczość” 2007, nr 11, s. 86-97.

 

2006

 • Pasmo ikonograficzne „Arwa” Stanisława Czycza w aspekcie edytorskim, [w:] W kręgu sztuki edytorskiej. Materiały z III Ogólnopolskich Warsztatów Młodych Edytorów Kazimierz Dolny, 18-20 listopada 2005, red. D. Gajc, K. Nepelska, Lublin 2006, s. 135-143.
 • S. Czycz, ArwListy, podała do druku D. Niedziałkowska, „Twórczość” 2006, nr 10, s. 93-112.

 

2005

 • „Dialog z Witkacym” w Akademii Teatralnej, „Akcent” 2005, nr 3, s. 171-175.

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2013, godz. 21:47 - Agata Poręba