15 VII 1977     

ukończenie studiów magisterskich – magister techniki – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie

23 X 1985 

  

Uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych  - Instytut Badań Edukacyjnych

28 VI 1996

  

Uzyskanie tytułu doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – Akademia Nauk Pedagogicznych w Kijowie

25 IX 2009 

 

Uzyskanie tytułu profesora nadanego przez Prezydenta RP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2011, godz. 17:15 - Aleksandra Dziak