fitas_kol.2 ADAM FITAS, doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Teorii i Antropologii Literatury KUL. Studia polonistyczne (KUL) w latach 1989-1994. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1998). Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół problemów genologicznych literatury współczesnej, a zwłaszcza prozy dokumentu osobistego. Jest autorem pierwszej książki monograficznej poświęconej powieściom Józefa Mackiewicza (Model powieści Józefa Mackiewicza, Lublin 1996). Doktorat w 2002 roku na podstawie rozprawy napisanej na seminarium prof. Sawickiego, poświęconej analizie pism osobistych Karola Ludwika Konińskiego (Głos z labiryntu. O pismamch Karola Ludwika Konińskiego. Wrocław 2003). Ostatnio ukazała się nowa książka Fitasa poświęcona Dziennikom Zofii Nałkowskiej pt. Zamiast eposu (Lublin 2011). Publikował w „Ruchu Literackim”, „Pamiętniku Literackim”, „Rocznikach Humanistycznych”, „Kresach”, „Ethosie”.
 
 
Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2020, godz. 21:42 - Ireneusz Piekarski