DARIUSZ SKÓRCZEWSKI, doktor habilitowany nauk humanistycznych, w latach 1986-1991 studiował filologię polską wDariusz Skórczewski KUL, gdzie pod kierunkiem prof. Stefana Sawickiego napisał pracę magisterską Aby rozpoznać siebie. Rzecz o Andrzeju Kijowskim krytyku literackim i publicyście (praca ukazała się nakładem TN KUL w r. 1996). W roku akad. 1991-1992 otrzymał roczne stypendium doktoranckie w KUL, w 1993 r. przebywał w Londynie na stypendium Friends of The Catholic University of Lublin.
 
Od r. 1992 asystent w Katedrze Teorii Literatury KUL, gdzie w 2001 r. obronił przygotowaną pod opieką prof. Sawickiego rozprawę doktorską Spory o krytykę literacką w Dwudziestoleciu międzywojennym (rzecz ukazała się nakładem TAiWPN Universitas w 2002 r.).
 
W latach 2001-2004 podczas pobytu na stypendium The Kosciuszko Foundation w Rice University w Houston (USA) wykładał m.in. film środkowoeuropejski, polską poezję współczesną i kultury słowiańskie. W latach 2006-2007 jako stypendysta The Kosciuszko Foundation nauczał literatury i kultury polskiej w Uniwersytecie Stanowym Illinois w Chicago. Od 2004 r. jest adiunktem w Katedrze Teorii i Antropologii Literatury KUL. Jego zainteresowania naukowe ogniskują się wokół badań nad krytyką literacką i teorii postkolonialnej. 
 
W 2013 r. ukazała się jego rozprawa habilitacyjna Teoria - literatura - dyskurs. Pejzaż postkolonialny (Wyd. KUL), która wzbudziła duże zainteresowanie polonistów i slawistów zarówno w kraju, jak i w zagranicznych ośrodkach akademickich. Książka uzyskała nominację do Nagrody Identitas w kategorii "Humanistyka i literatura piękna". 
 
Jest współredaktorem anglojęzycznych tomów: The Task of Interpretation: Hermeneutics, Psychoanalysis, and Literary Studies (2009) i Melancholia: the Disease of the Soul (2014).
 
Publikuje m.in. w "The Sarmatian Review", "Pamiętniku Literackim", "Tekstach Drugich", "Porównaniach" i "Ethosie". Jego artykuły tłumaczone były na jęz. angielski, ukraiński i węgierski. 
 
Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2016, godz. 13:12 - Dariusz Skórczewski