Profesor nadzwyczajny w Katedrze Języka, Retoryki i Prawa Mediów

  

dsc03600

 

kontakt: grzegorztylec@kul.lublin.pl

 

Grzegorz Tylec – prawnik, radca prawny, specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i prawie mediów, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny. Aktualnie  zatrudniony w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Grzegorz Tylec jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego, członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Nad Filmem i Mediami, członkiem Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, członkiem Rady Programowej KOPIPOL, ekspertem z zakresu ochrony własności intelektualnej w Instytucie Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, Wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, redaktorem naczelnym Zeszytów Naukowcy KUL w latach 2016-2020, członkiem Komisji Rewizyjne Fundacji Potulickiej.

Grzegorz Tylec ukończył Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku Prawo (2000). Rozprawę doktorską pt „Ochrona tytułu utworu w prawie polskim” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Poźniak–Niedzielskiej obronił w 2005 r. na WPPKiA KUL, habilitacja w 2015 r.

Ukończył aplikację sądową (2003),  orzekał m. in w Sądzie Rejonowym w Puławach oraz w Sądzie Rejonowym w Lublinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych oraz w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w VI Wydziale Cywilnym, obecnie wykonuje zawód radcy prawnego.

Wykaz publikacji pracownika

 

Autor: Joanna Reszka
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2020, godz. 18:04 - Małgorzata Sławek-Czochra