Wykaz lektur do egzaminu z historii powszechnej średniowiecza

Ernst R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, Kraków 1997.
Jacques Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1994.
Aron Guriewicz, Kategorie kultury średniowiecznej, Warszawa
Aron Guriewicz, Problemy średniowiecznej kultury ludowej, Warszawa 1987.
Michel Banniard, Geneza kultury europejskiej V-VIII w., Warszawa 1995.
H. W. Haussig, Historia kultury bizantyńskiej, Warszawa 1980.
Georges Duby, Robert Mandrou, Historia kultury francuskiej, Warszawa 1965, (cz. I)
Stanczo Waklinow, Kultura starobułgarska, Warszawa 1984.

Umberto Eco, Sztuka i Piękno w Średniowieczu, Kraków 1994.
Georges Duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 1986.
Otto von Simson, Katedra gotycka. Jej narodziny i znaczenie, Warszawa 1989.

Etienne Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa 1966 (1987).
Gillian Rosemary Evans, Filozofia i teologia w Średniowieczu, Kraków 1996.
Christopher Dawson, Formowanie się chrześcijaństwa, Warszawa 1987.
Peter Brown, Augustyn z Hippony, Warszawa 1993.
J. N. D. Kelly, Hieronim, Warszawa 2003.
James A. Weisheipl, Tomasz z Akwinu. Życie, myśl i dzieło, Poznań 1985.
Andre Vauchez, Duchowość średniowiecza, Gdańsk 1996.

S. Bylina, Wizje społeczne w herezjach średniowiecznych, Humiliaci, begini, begardzi, Warszawa 1974.
S. Trawkowski, Między herezją a ortodoksją. Rola społeczna premonstratensów w XII w., Warszawa 1964.
Rene Nelli, Życie codzienne Katarów w Langwedocji w XIII w., Warszawa 1979.
Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, wioska heretyków 1294-1324, Warszawa 1988.
Tadeusz Manteuffel, Narodziny herezji, Warszawa 1963.
Steven Runciman, Średniowieczny manicheizm, Gdańsk 1996.
Malcolm Barber, Katarzy, Warszawa 2005.

Jerzy Kłoczowski, Chrześcijaństwo i historia, Kraków 1991 (str. 5-169)
Jerzy Kłoczowski, Wspólnoty chrześcijańskie, Kraków 1964.

Historia chrześcijaństwa, J. M. Mayer, C. i L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard,
t. 4: Biskupi, mnisi i cesarze 610-1054, Warszawa 1999,
t. 5: Ekspansja Kościoła Rzymskiego 1054-1274, Warszawa 2001. 

Pierre Chaunu, Czas reform, Historia religii i cywilizacji (1250-1550), Warszawa 1989.

Ludo J. R. Milis, Anielscy mnisi i ziemscy ludzie, Kraków 1996.
Frances Beer, Kobiety i doświadczenie mistyczne w Średniowieczu, Kraków 1996.
Sabina Flanagan, Hildegarda z Bingen, Warszawa 2002.
Clifford Hugh Lawrence, Monastycyzm średniowieczny. Formy życia religijnego w średniowiecznej Europie Zachodniej, Warszawa 2005.
Leo Moulin, Życie codzienne zakonników w średniowieczu (X-XV wiek), Warszawa 1986.
Marie-Humbert Vicaire, Dominik i jego Bracia Kaznodzieje, Poznań 1985.
Tadeusz Manteuffel, Papiestwo i cystersi, Warszawa 1955.
Georges Minois, Kościół i wojna. Od czasów Biblii do ery atomowej, Warszawa 1998.

Jacques Le Goff, Sakiewka i życie. Gospodarka i religia w Średniowieczu, Gdańsk 1995.
Marc Bloch, Społeczeństwo feudalne, Warszawa 1981.
Człowiek Średniowiecza, red. Jacques Le Goff, Warszawa - Gdańsk 1996.
Stanisław Piekarczyk, W średniowiecznej rzeczywistości, Warszawa 1987.
Teresa Borawska, Karol Górski, Umysłowość średniowiecza, Warszawa 1993.

R. W. Southern, Kształtowanie średniowiecza, Warszawa 1970.
Aleksander Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 1982.
Jan Leśny, Konstanty i Metody. Apostołowie Słowian, Poznań 1987.
Jan Baszkiewicz, Myśl polityczna wieków średnich, Warszawa 1970.
Walter Ullman, Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu. Łódź 1985.

Georges Minois, Kościół i nauka. Dzieje pewnego nieporozumienia. Od Augustyna do Galileusza, Warszawa 1995.
Pierre Riche, Edukacja i kultura w zachodniej Europie VI-VIII w., Warszawa 1996.
Jerzy Strzelczyk, Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy, Warszawa 1987.
Jerzy Strzelczyk, Gerwazy z Tilbury, Wrocław 1970.
Adam Vetulani, Początki najstarszych wszechnic środkowoeuropejskich, Warszawa 1970.
Regine Pernoud, Heloiza i Abelard, Warszawa 1992.

Benedykt Zientara, Świt narodów europejskich, Warszawa 1985.
Leopold Genicot, Powstaje nowy świat, Warszawa 1964.
Christopher Dawson, Tworzenie się Europy, Warszawa 1961.
Jerzy Strzelczyk, Goci, rzeczywistość i legenda, Warszawa 1984.
Herwig Wolfram, Historia Gotów, Warszawa-Gdańsk 2003.
Jerzy Strzelczyk, Wandalowie i ich afrykańskie państwo, Warszawa 1992.
W. Szymański, E. Dąbrowska, Awarzy i Węgrzy, Wrocław 1979.
Władysław Duczko, Ruś Wikingów, wyd. 2, Warszawa 2007.

Gustav Faber, Merowingowie i Karolingowie, Warszawa 1994.
Pierre Riche, Karolingowie. Ród który stworzył Europę, Warszawa 1997.
Ian Wood, Królestwo Merowingów 450-751, Warszawa 2009.
Ch. Lelong, Życie codzienne w Galii Merowingów, Warszawa 1967.
M. H. Serejski, Karol Wielki na tle swoich czasów, Warszawa 1959.
Marc Bloch, Królowie cudotwórcy. Studium na temat nadprzyrodzonego charakteru przypisywanego władzy królewskiej zwłaszcza we Francji i w Anglii, Warszawa 1998.
Barbara Yorke, Królowie i królestwa Anglii w czasach Anglosasów 600-900, Warszawa 2009.

Przemysław Kulesza, Normanowie a chrześcijaństwo, Wrocław 2007.
Lech Leciejewicz, Normanowie, Wrocław 1979.
Reginald Allen Brown, Historia Normanów, Warszawa 1996.
Henryk Łowmiański, Zagadnienie roli Normanów w genezie państw słowiańskich, Warszawa 1957.
Stanisław Piekarczyk, O społeczeństwie i religii w Skandynawii VIII-XI w., Warszawa 1963.
Philippe Dollinger, Dzieje Hanzy, Gdańsk 1975.

Robert Markus, Grzegorz Wielki, Warszawa 2005.
Paul Zumthor, Wilhelm Zdobywca, Warszawa 1994.
Ernst W. Wies, Fryderyk Barbarossa. Mit i rzeczywistość, Warszawa 1996.
Ernst W. Wies, Cesarz Fryderyk II. Mesjasz czy Antychryst, Warszawa 1996.
Regine Pernoud, Alienor z Akwitanii, Warszawa 1980.
Regine Pernoud, Królowa Blanka, Warszawa 1990.
Malcolm C. Lyons, D. E. P. Jackson, Saladyn. Polityka świętej wojny, Warszawa 2006.
Regine Pernoud, Ryszard Lwie Serce, Warszawa 1994.
Paul M. Kendall, Ludwik XI. Europa w sieci pająka, Warszawa 1996.
Paul M. Kendall, Ryszard III, Warszawa 1980.
Ferdinand Seibt, Karol IV. Cesarz w Europie 1346-1378, Warszawa 1996.

Edmund Faral, Życie codzienne we Francji w czasach Ludwika Świętego, Warszawa 1969.
M. Defourneaux, Życie codzienne we Francji w czasach Joanny d'Arc, Warszawa 1963.
Georges Duby, Bitwa pod Bouvines, niedziela, 27 lipca 1214, Warszawa 1988.
Michel Mollat, Średniowieczny rodowód Francji nowożytnej XIV-XV w., Warszawa 1982.
Borys Rybakow, Pierwsze wieki historii Rusi, Warszawa 1983.
Jerzy Kłoczowski, Europa słowiańska w XIV-XV wieku, Warszawa 1984.
Marian Małowist, Wschód a zachód Europy w XIII-XVI wieku, Warszawa 1973.
Barbara W. Tuchman, Odległe zwierciadło, Katowice 1993.

Robert Browning, Cesarstwo bizantyńskie, Warszawa 1997.
Świat Bizancjum t. 1: Cesarstwo wschodniorzymskie 330-641, Kraków 2007.
Michael Angold, Cesarstwo bizantyńskie 1025-1204. Historia polityczna, Warszawa 1993.
Steven Runciman, Teokracja bizantyjska, Warszawa 1982.
Steven Runciman, Upadek Konstantynopola 1453, Warszawa 1994.

Maurice Gaudefroy-Demombynes, Narodziny islamu, Warszawa 1988.
Maxime Rodison, Mahomet, Warszawa 1991.
Janusz Danecki, Arabowie, Warszawa 2001.
Jerzy Hauziński, Burzliwe dzieje kalifatu bagdadzkiego, Warszawa 1993.

Michel Balard, Łaciński Wschód XI-XV wiek, Kraków 2010.
Nikolaj Sokołow, Narodziny weneckiego imperium kolonialnego, Warszawa 1985.
Steven Runciman, Dzieje wypraw krzyżowych, t. 1-3, Warszawa 1987.
Wera i Mirosław Hrochowie, W obronie Grobu Chrystusa, Krzyżowcy w Lewancie, Warszawa 1992.
Edward Potkowski, Zakony rycerskie, Warszawa 1995.
Malcolm Barber, Templariusze, Warszawa 1999.
Steven Runciman, Nieszpory sycylijskie. Dzieje świata śródziemnomorskiego w drugiej połowie XIII wieku, Katowice 1997.
Peter M. Holt, Bliski Wschód od wypraw krzyżowych do 1517 roku, Warszawa 1993.

S. Kałużyński, Imperium mongolskie, Warszawa 1970.
Marian Małowist, Tamerlan i jego czasy, Warszawa 1991.

Historia życia prywatnego, red. P. Aries, G. Duby,
t 1: Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego,
t.2: Od Europy feudalnej do Renesansu, Wrocław 1998 (2005).

Jean-Paul Roux, Król. Mity i symbole, Warszawa 1998.
Georges Duby, Rycerz, kobieta i ksiądz. Małżeństwo w feudalnej Francji, Warszawa 1986.
Regine Pernoud, Kobieta w czasach wypraw krzyżowych, Gdańsk 1995.
Regine Pernoud, Kobieta w czasach katedr, Warszawa 1990.
Bronisław Geremek, Ludzie marginesu w średniowiecznym Paryżu XIV-XV w., Wrocław 1972.
Jacques Rossiaud, Prostytucja w średniowieczu, Warszawa 1997.
Philippe Aries, Człowiek i śmierć, Warszawa 1992.
Jean Delumeau, Skrzydła anioła, Warszawa 1998.
Jean-Claude Schmitt, Duchy. Żywi i umarli w społeczeństwie średniowiecznym, Gdańsk 2002.
Jacques Le Goff, Narodziny czyścca, Warszawa 1997.
Jacques Le Goff, Świat średniowiecznej wyobraźni, Warszawa 1997.
Jacques Heers, Święta głupców i karnawały, Warszawa 1995.
Johan Huizinga, Jesień Średniowiecza, Warszawa 1992.
Jean-Claude Schmitt, Gest w średniowiecznej Europie, Warszawa 2006.

Paweł Żmudzki, Władca i wojownicy, Wrocław 2009.
Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1986.
Richard Barber, Rycerze i rycerskość, Warszawa 2003.
Wojciech Iwańczak, Tropem rycerskiej przygody, Warszawa 1985.
Philippe Contamine, Wojna w średniowieczu, Warszawa 1999.

Henryk Samsonowicz, Dziedzictwo Średniowiecza, Mity i rzeczywistość, Wrocław 1991.
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2010, godz. 16:35 - Dariusz Prucnal